dijous, de desembre 13, 2018

Moció per derogar el delicte d'injuries a la Corona

Premià en Comú Podem presenta al ple de desembre una moció on, a més de la derogació del delicte d’injúries a la Corona també es demana que es convoqui un referèndum perquè puguem decidir entre Monarquia i República.

La moció recorda la sentència dictada el passat mes de març pel Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg (TEDH) per la qual condemna Espanya a tornar la multa que, a canvi de no ingressar a la presó, van pagar dos joves condemnats per cremar fa 11 anys una foto del Rei durant la Diada i ressalta la contradicció entre la protecció que el Codi Penal ofereix a la Casa Reial i la jurisprudència del TEDH segons la qual els ordenaments no poden atorgar una protecció especial i qualificada als seus càrrecs i institucions més importants sinó més aviat al contrari, han de permetre un major grau de crítica.


La moció també esmenta que, recentment, el Parlament de Catalunya ha aprovat una resolució per reprovar el comportament del Rei pel seu discurs després de l'1 d'octubre de 2017, on va encoratjar la confrontació i la tensió i, embolcallant-se en una Constitució que ja no representa a tota la societat, es va posar en la primera línia del bloc reaccionari.

Finalment, la moció també recorda que l'acord pressupostari entre Units Podem i el Govern inclou la modificació dels articles del Codi Penal que regulen els delictes d'ofensa als sentiments religiosos i injúries a la Corona així com que, recentment, ha estat admesa a tràmit al Congrés una llei de protecció de la llibertat d'expressió, impulsada per Izquierda Unida, que recull precisament aquest acord.

Moció presentada:

dilluns, de novembre 12, 2018

Retard en l'aplicació de la T-Mobilitat


Arran de les notícies aparegudes en relació a la integració dels 18 municipis de l’AMB, que actualment pertanyen a la zona 2 ATM, i que passarien a formar part de la primera corona metropolitana del sistema tarifari integrat el proper mes de gener, des de Premià en Comú Podem volem posar de manifest la injustícia que això suposa per a la nostra vila.


Aquest fet posarà de nou en evidència la disfunció en el sistema actual de corones que penalitza a la ciutadania resident a determinats municipis que des d’un criteri de temps i distància de recorregut genera encara més greuge. Cal recordar que Premià pertany actualment a la segona corona metropolitana, 

Resultado de imagen de estacio renfe premia de mar

En principi, l’anomenada T-Mobilitat havia de venir a resoldre aquest problema derivat de la zonificació, amb la introducció d’una nova ordenació superadora de l’actual sistema, que permetrà una definició més ajustada i lògica que l’actual, amb un mètode basat en el post-pagament per distància recorreguda i temps. Aquest projecte, adjudicat al 2014, havia d’haver entrat en funcionament aquest mateix any, però les últimes notícies són que la seva definitiva aplicació tindria lloc a partir de 2021.

Mentre això no passa, des de Premià en Comú Podem demanem simplement que els nostres ciutadans i ciutadanes puguin gaudir dels mateixos drets i facilitats en la mobilitat dins de la zona metropolitana que els altres municipis amb una situació geogràfica similar. Recordem que actualment el preu d’una T10 de 2 zones (la necessària per a viatjar de Premià a Barcelona) es de pràcticament el doble que la d’una zona  (20,10€ la primera, per 10,20€ la segona), amb totes les dificultats el que això suposa per a la nostra ciutadania, bona part de la qual viatja a diari a Barcelona per motius de treball o d’estudis.

En aquest sentit, presentem una pregunta al proper ple on demanem a l’equip de govern municipal que ens expliqui quines gestions ha dut a terme en aquesta matèria. Tot i que la competència en la fixació de les tarifes i la distribució de corones recau en l’Autoritat de Transports Metropolitans (ATM), la tasca de pressió que es pugui fer des de les corporacions municipals es fonamental. 

Per això mateix, considerem oportú que es formi una taula entre els municipis propers a Premià de Mar que també han quedat fora de l’ampliació de la zona 1 ATM.

dijous, d’octubre 11, 2018

IBI: una eina per fer un municipi més just


El grup municipal de la Coalició d’Esquerres va demanar públicament en el passat ple de setembre que l’equip de govern convoqués una reunió amb tots els grups del consistori per tal de debatre les taxes que s’han d’aprovar properament.

Aquesta reunió es va produir fa unes setmanes i en la mateixa, vam fer constar les nostres propostes que bàsicament ja les havíem fet públiques anteriorment en diversos plens.

Per una banda vam proposar un IBI Comercial i especial pel port per tal de recaptar més a certs comerços, els de valor cadastral més alt, i amb aquesta recaptació fer promoció per tot el comerç local. Això s’aconseguiria amb un tipus diferenciat per als immobles amb un valor cadastral mes alt fins al topall del 1,10 de tipus màxim, i seria aplicable al 10% dels rebuts del padró amb aquest ús.  Segons les valoracions fetes pels tècnics de l’ajuntament aquesta modificació comportaria un increment en els ingressos d’ aproximadament    60.000 €. Creiem que no hi ha cap raó per renunciar-hi i utilitzar-ho per exemple en promoció econòmica. A més quan finalment es modifiqui la valoració del cadastre de la zona comercial del port aquesta quantitat serà encara major.

Per altra banda, demanen la creació d’una subvenció de l’IBI per promocionar activitats econòmiques que declarem, com a municipi, d'especial interès que inclogui:

- Exempció del 50% del IBI durant els primers 2 anys d’inici d’activitat per auto-ocupació i autònoms.

- Bonificació del 70% de l’IBI als comerços declarats emblemàtics.

Atès que no hi ha la normativa legal que ho possibiliti aplicar un recàrrec als pisos buits, demanem que l’equip de govern estudi la manera d’aplicar bonificacions en forma de subvencions per aquells propietaris que reformin habitatges i els destinin al mercat de lloguer amb un preu de mercat no superior a l’índex de referència de preus de lloguer de Catalunya.
De la mateixa manera que, tal i com hem vingut reclamant en diversos plens, s’ha de reformar profundament l’actual subvenció al pagament de l’IBI, per tal que es facilitin encara més la subvenció, atès que no és suficient l’actual que deixa fora molta gent, per exemple es podria aplicar una subvenció del 50% de la quota líquida del impost per a les persones vídues de més de 65 anys propietàries o llogateres, amb una renda bruta inferior a 1,5 vegades el IRSC, que siguin propietàries, o llogateres del seu habitatge habitual i els/les propietaris/àries els repercuteixen el impost sobre béns immobles.

dimarts, de juliol 24, 2018

On són els 450 llocs de treball del port?


Quan fa tres anys es va modificar el pla del port per permetre una zona comercial sobre l’aigua, un dels arguments més recurrents, que tant l’Equip de govern com l’empresa concessionària feia servir, era que el nou centre comercial crearia 450 llocs de treball (Blog del tinent d’alcalde David GutierrezNoticia a La VanguardiaNoticia a Ràdio PremiàNoticia a El Punt Avui).

Fins i tot ho van afirmar al ple municipal el dia que es portava a votació la modificació del pla del port:
Aquesta és una vella tàctica sempre que es vol requalificar un terreny per permetre una inversió d’una gran superfície comercial o, com en aquest cas, modificar les condicions per permetre la seva implantació. I és que, qui pot estar en contra de crear 450 nous llocs de treball amb les actuals dades d’atur?

Amb aquest argument, 450 llocs de treball, esperaven desviar l’atenció del veritable debat: la transformació d’un espai portuari en un espai comercial. I també esperaven no parlar de la més que probable afectació al petit comerç local (comerçrecordem, que crea més i millors llocs de treball) de la greu implicació de l’augment de trànsit i contaminació en un del barris de la nostra població.

Ara per ara, un cop s’ha inaugurat la zona comercial del port, amb més del 50% de l’espai ja ocupat, hem volgut saber quants llocs de treball i de quin tipus s’han creatPer això, vam presentar una pregunta al Ple de Juliol. La sorpresa, o no tant, va ser la resposta: s’han creat uns 20 llocs de treball.

Amb aquestes xifres, es fa molt difícil creure que mai arribarem a la tant proclamada dada de 450.

El problema que s’amaga darrera d’aquesta xifrés que l’Equip de govern i els grups que van modificar el pla del port van comprar acríticament les dades de l’empresa concessionària perquè ja anaven bé als seus interessosperquè ajudava a vendre una idea que a priori sembla una contradicció: crear un pol comercial al port i transformar el que fins ara era un equipament dedicat al mar en un centre comercial.

És aquesta mateixa manca de crítica el que els ha impulsat a permetre a l’empresa inaugurar el centre comercial sense finalitzar la zona verda del port, acabada en deficients condicions, com mostra la recent inundació del pas subterrani o el malmès estat dels fanals del passeig. 

I aquest és el problema més greu que tenim amb el govern de Premià, format per CiU i PSC, perquè el mal al port ja està fet i no es pot evitar, però si continua aquesta  manca de criteri crític davant els interessos especulatius privats, ja podem patir també pels solars de Transmesa o Metalogènia o, fins i tot, pel futur de Can Sanpere.

dijous, de maig 24, 2018

La draga no és la solució


Fa moltes setmanes, que venim demanant a l’equip de govern una reunió per tal de fer seguiment com cal de l’estat de les nostres platges i de les intervencions previstes, ho hem reclamat tant per mail com al mateix ple en diverses ocasions.

Un dels temes que volíem tractar era el mètode que utilitzaria la concessionària del port per fer el transvasament de sorres al que està obligat, ja que entenem que aquest s’ha d’escollir en funció d’un estudi que indiqui quin és el menys perjudicial pel medi marí. Encara no s’ha produït aquesta reunió -està finalment prevista per la setmana vinent- però la draga, un mètode reconegudament agressiu, sí que ja ha arribat per tal de fer efectiu el transvasament.

Fa temps que denunciem que gairebé l´única mesura que s’ha pres per tal de pal·liar la dinàmica de pèrdua de sorra del litoral, ha estat els continus aportaments de sorra a la platja.

Fins al moment, hem tingut una gestió costanera reactiva i desintegrada on no hi ha hagut cap estratègia a llarg termini, ni coordinació, ni seguiment. La majoria d'actuacions són de caràcter conjuntural per acontentar demandes puntuals, i s'opta per anar apedaçant els problemes que es van manifestant, que seran cada vegada més greus i irreversibles.
És temps de canviar aquesta dinàmica. El territori del Maresme fa ja molts anys que reclama no només reaccionar davant la urgència sinó fixar una visió i actuació estructural, definitiva i consensuada entre totes les administracions implicades que compti amb l'opinió d'experts i agents socials. Una gestió del litoral que actuï sobre tot el sistema ecològic i aconsegueixi tornar a la comarca del Maresme un equilibri i un pacte entre l'actuació humana i la dinàmica pròpia de la naturalesa.

Més enllà de la urgència, s’han de buscar solucions estructurals a mig-llarg termini d'actuació sobre el conjunt del sistema ecològic basades en les recomanacions científiques, com són:

a) Accions de caràcter tou i dinàmic amb integració paisatgística i restauració natural.

b) Recuperar la funcionalitat de la desembocadura del riu Tordera amb una correcta gestió dels sediments de la conca fluvial i la zona deltaica del riu, així com de les dinàmiques de les rieres de tot el Maresme, que alleugen part del dèficit sedimentari que les platges presenten.

c) Resituar les construccions i canalitzacions que estan impedint l'aportació natural de sediments a les platges, així com assegurar el compromís dels ports amb la seva part de responsabilitat.

En definitiva: buscar restablir l'equilibri sedimentari i generar espai per als processos costaners.

Demanem deixar de perjudicar el nostre mar i el seu entorn. Demanem un compromís de totes les forces polítiques i de l’equip de govern, per a pressionar el Ministeri i exigir que aquesta actuació es dugui a terme amb celeritat, quan abans millor, per evitar seguir llençant els diners i, sobretot, per evitar que l’extracció de sorra es segueixi produint amb mètodes traumàtics pel fons marí.

La protecció i regeneració del litoral requereix d’un compromís a tots els nivells polítics i d’una estratègia consensuada i pactada. És per això que venim reclamant aquesta reunió, i és per això que denunciem la deixadesa del govern del nostre poble, amb un alcalde al capdavant que ha demostrat no tenir cap sensibilitat per la recuperació i la protecció del litoral.

dimarts, de maig 15, 2018

Posicionament del vot sobre Can Sanpere


Al ple d'abril l’equip de govern va presentar una proposta al ple referent a l’aprovació provisional de la modificació del POUM de la zona de Can Sanpere. Una proposta que no va ser aprovada donat que els grups de l’havien recolzat PP i Cs sobtadament van retirar el seu suport, arribant a la situació que els mateixos membres del govern (CiU i PSC) que feien la proposta no la van votar a favor. Conduint així la tramitació del POUM que havia de fer possible l’expropiació a un carreró sense sortida.

Cal recordar que aquesta modificació del POUM es va aprovar inicialment amb els vots de l’equip de govern (PSC i CiU), Cs i PP. El nostre grup vam votar en contra perquè aquesta modificació implicava la inclusió d’un edifici amb la possibilitat, no amagada, de vendre’l per fer 50 vivendes, es a dir que era contraria al resultat de la consulta popular i no respectava el principi de 100% públic.

El nostre grup sempre ha defensat i ha fet propostes per fer possible un Can Sanpere 100% públic, al mateix temps hem donat suport a totes les iniciatives fetes per l’actual, i pels anteriors, equips de govern que així ho garantien.

En aquest cas, i en relació a aquesta modificació, el govern no va recollir cap de les aportacions que vam fer durant la negociació, i va pactar la modificació del POUM amb el PP i Ciutadans, que eren els grups disposats a trencant l’acord de fer realitat un Can Sanpere 100% públic.

Així, els responsables de la situació actual, amb una tramitació del POUM aturada, són l’equip de govern i els grups municipals de Ciutadans i el PP, que van iniciar un camí que ara deixaran a mig acabar, amb les greus conseqüències que això implica per a la nostra vila.

Per tal d’evitar aquestes conseqüències i seguir treballant per fer realitat un espai 100% públic al centre de Premià,  des de la Coalició d’Esquerres hem estat disposats a tornar a negociar la modificació del POUM, però des de l’equip de govern se’ns ha negat cap possibilitat de pacte, fet que lamentem profundament.

La Coalició d’Esquerres sempre ens hem mostrat disposats al diàleg i l’acord, el que no podem tolerar és que des de la intransigència de no voler acceptar i comprometre’s amb cap de les nostres propostes se’ns demanin responsabilitats, quan els grups responsables de la situació actual s’inhibeixen i culpen a la resta.

El nostre posicionament continua sent contrari a la inclusió del mal anomenat edifici bufanda, aquest edifici que ha d’albergar unes 50 habitatges, i se’ns han negat totes les propostes que hem fet, així que de cap de les maneres podrem fer un vot favorable a aquesta proposta que el govern municipal torna a portar a ple. A veure si com a mínim aquesta vegada ells són capaços de votar-la a favor.

Per un Can Sanpere 100% públic!dimarts, d’abril 24, 2018

Apunts sobre els últims esdeveniments sobre Can Sanpere:

Al passat ple d'abril no es decidia sobre l' expropiació de Can Sanpere, el que es portava al ple era l' aprovació provisional del POUM de la zona de Can Sanpere.

Com ja vam denunciar en el seu moment, l'equip de govern no va recollir cap de les aportacions que va fer el nostre grup municiapal durant la negociació i va pactar la modificació del POUM amb PP i Ciutadans.

El motiu pel qual vam votar en contra en el seu moment continua existint avui dia: la inclusió d' un edifici amb la intenció de vendre'l per fer vivendes en un espai que segons la consulta popular hauria de ser 100% públic.

En cap moment, des de l'aprovació inicial fins aquesta votació del ple d’abril, l' equip de govern s'ha ofert a renegociar aquesta modificació del POUM.

Per tant, l'únic responsable de la situació actual és l'equip de govern que, coneixent que es troba en minoria,no només no ha negociat amb la resta de grups sinó que ha perdut els pocs suports amb els que comptava.

No obstant això, des de la Coalició d' Esquerres, estem com sempre disposats a negociar la modificació del POUM, per tal de fer realitat el desig expressat a la consulta popular de fer de Can Sanpere un espai 100% públic, i com sempre ha defensat la nostra formació. 

dimarts, de març 13, 2018

Per una gestió de l'aigua i l'electricitat com a bé comú


Des de la Coalició ICV-EUiA apostem per un nou municipalisme que impulsi economies locals equitatives, cooperatives i sostenibles.
Apostem per un Premià que lluiti contra la crisi amb accions locals per un canvi de model productiu, amb acords socials i territorials per defensar serveis com l'aigua i l’electricitat, sent motors d'una economia verda i socialment justa.
Apostem doncs per la gestió pública de l’aigua i l’energia com a béns comuns. Per aquest motiu presentem dues mocions al ple de març:

· L’AIGUA COM A BÉ I SERVEI PÚBLIC
Presentem una moció per demanar, en coherència amb la sentència que anul·la el concurs de privatització d’Aigües Ter Llobregat, que torni a ser una empresa pública, atès que des de la seva privatització el preu de l'aigua en alta ha pujat un 85%.
Així mateix, el futur Govern de la Generalitat ha de presentar les iniciatives legislatives pertinents perquè la xarxa d'abastiment en alta Ter-Llobregat es defineixi com un bé comú i com un servei que atén un dret humà essencial per a la vida i que no pot ésser objecte d'afany de lucre.

· UN MODEL ENERGÈTIC JUST I SOSTENIBLE
Presentem una moció per demancar que l'ajuntament aposti per un nou model energètic just,  sostenible i participatiu; contractant el subministrament d'energia 100% renovable i d’economia social. I perquè redacti i porti al Ple municipal un Pla Director per abastir els equipaments municipals de serveis de producció per l’autoconsum. També perquè estudiï fórmules de participació entre l'Ajuntament i cooperatives de consum i producció d'energies renovables per tal d’impulsar el canvi de model energètic al nostre país, amb sintonia amb els compromisos per combatre el canvi climàtic i els interessos dels oligopolis energètics, i en defensa de les persones consumidores.dimecres, de febrer 28, 2018

La Coali en defensa de l'escola pública i al costat de la seva comunitat educativa.


L’escola pública no es retalla. 
L’escola pública es defensa.

De nou parlem de l’escola pública.
Ens agradaria parlar de la diversitat de projectes, de la creativitat de les AFAs i AMPAs o de la implicació de l’alumnat en el seu entorn.Però hem de parlar d’un nou atac del Departament d’Ensenyament, de la voluntat dels Serveis Territorials de tancar una línia de P3 pública i una d’ESO al nostre municipi.

I hem de parlar del menyspreu tant del govern municipal (CiU i PSC), com del Departament, cap a l’educació pública. I és que a Premià veiem com ens van imposant la privada sostinguda amb fons públics, tot i que els pares paguen el rebut cada mes. 

La decisió que pren el Departament ens portaria a un escenari de 6 línies públiques i 5 privades concertades. Si ho permetem, gairebé la meitat dels nostres infants hauran de pagar per estudiar, ja que se segueixen destruint places públiques.

A la Coalició ICV-EUiA ho tenim clar, defensem l’educació pública en totes les seves etapes.

I és per això que hem presentat, i aprovat en el ple, una moció per reclamar a la Generalitat que pagui el seu deute amb la nostra Bressol. Reclamem també que es dignifiqui el servei, amb una oferta de places suficient.Places, que en l’actualitat s’evidencien absolutament, i vergonyantment, insuficients. Reclamen una segona escola bressol.

I aquests dies no podem parlar d’escola pública sense plantar cara als atacs que PP i Cs pretenen fer al nostre sistema d’immersió lingüística. Un sistema que s’ha demostrat d’èxit, que garanteix la igualtat d’oportunitats, permet l’acollida dels nouvinguts i combat la segregació.

Davant els atacs a la pública i a la immersió, i sempre al costat de la comunitat educativa; plantem cara!

diumenge, de febrer 11, 2018

Deute de la Generalitat amb l'escola Bressol

En el ple d'aquest mes de Febrer de 2018,  la Coalició d'Esquerres presenta una moció per exigir  al Departament d’Ensenyament el compliment dels acords pel finançament de la nostra escola bressol municipal, incomplert des de l’any 2011. Aquest fet ha provocat que per una banda les famílies i per altra l'ajuntament de Premià de Mar hagin de fer-se càrrec econòmicament de part de la quantitat no aportada (escatimada) per la Generalitat.

El ple del nostre Ajuntament va aprovar una moció el 2015 demanant a la Generalitat que complís amb les seves obligacions, però o les gestions van ser infructuoses o no es van realitzar. En paral•lel una bona quantitat d’ajuntaments del nostre país van portar a judici a la Generalitat per reclamar el deute, cosa que no va fer el nostre. El resultat ha estat que més d’una trentena de municipis, inclòs Barcelona, han guanyat judicialment les respectives reclamacions i ara la Generalitat haurà de pagar els seus deutes.
L'escola bressol Els Gafarrons és un servei imprescindible per a la nostra vila. Inscriure les nostres filles i fills a la bressol municipal és el desig de moltes famílies, que ho viuen com una loteria el fet de poder gaudir d’una plaça. L’escola bressol és un tresor pel municipi, és un servei amb un fort caràcter educatiu i amb professionals de gran vàlua que acompanyen a les famílies en els primers anys de vida dels infants i que haurien de poder gaudir més ciutadans. Es fa necessari, per tant, la construcció d’una segona escola bressol, i per l’altra que les administracions es facin càrrec de les seves obligacions per tal de poder fer el servei sostenible econòmicament

Totes i tots hauríem d’exigir a la Generalitat que assumeixi la seva responsabilitat pel que fa al finançament de la bressol, per poder millorar l’atenció educativa al municipi. Això permetria fer passos endavant: reduir les ràtios, disposar de més recursos per acompanyar els infants, incrementar al ritme necessari el nombre d’escoles bressol municipals, i també diversificar l’oferta pública de serveis educatius per a la petita infància. No hauríem de renunciar al fet que el 0-3 estigui entre les prioritats de les polítiques educatives. És una qüestió de drets, de justícia social, de passat, de present i, sobretot, de futur.