dimarts, de setembre 22, 2009

Què fa l’Equip de Govern?

En aquest nou inici del curs polític després de l’estiu, cal fer unes quantes preguntes.

Per què el manteniment de les nostres platges durant l’estiu no ha estat l’apropiat, generant una sensació de deixadesa per la manca de neteja i, sobretot, a causa dels ja habituals estancaments d’aigües a la sorra, potencials problemes de salut pública?

Per què, després de més de dos anys des de l’inici de l’actual legislatura, l’Equip de Govern ha estat incapaç de millorar la neteja dels carrers i places del nostre poble?

Per què l’Equip de Govern ha permès durant més d’un any la situació de deteriorament, amb risc de despreniments d’elements de la façana, de la fàbrica Escoda al carrer Joan Prim i no ha estat fins que el nostre Grup Municipal, ho va denunciar al Ple del mes de maig, que s’ha resolt ?

Quan podrem gaudir de l’espai públic situat al darrera del nou equipament comercial que es troba a la Plaça Doctor Ferran?. Si no s’ha fet la recepció de l’obra, per què hi ha establiments que ja funcionen?

Quan disposarem d’accessos adaptats en els passos de vianants regulats per semàfors? En alguns casos hi ha accés d’entrada però la vorera de l’altre costat no està adaptada (carretera de Vilassar de Dalt / Enric Granados, entre d’altres).

Pensa fer l’Equip de Govern les actuacions necessàries per a l’arranjament de la Plaça de la República (jardins de Can Farrerons), donat l’estat lamentable, tant pel que fa a l’enjardinament com per allò que pertoca als espais de pas dels vianants, tal i com es va comprometre a fer, a instàncies del nostre Grup Municipal, en el Ple Municipal de gener de 2008?

Per què l’Ajuntament de Premià s’ha vist obligat a formalitzar un crèdit de 2,6 milions d’euros per tal de fer front als deutes de despesa corrent (llum, neteja ...) i s’ha vist abocat a un nou Pla de Sanejament per als propers sis anys, quan encara no en fa ni un d’any que vàrem sortir de l’anterior, i tot això a causa de la falta de planificació i de control de la despesa durant els darrers tres exercicis?

Quina ha estat l’actuació del govern municipal davant la problemàtica del CAP de Premià , referida a l’absència d’aire condicionat durant l’estiu?

Aquestes coses que l’Equip de Govern no és capaç de resoldre, demostren que es preocupen molt més les campanyes d’imatge, que no pas de la gestió diària dels afers del nostre municipi que afecten directament als veïns de Premià de Mar.