divendres, de març 21, 2014

Propostes del grup municipal ICV-EUiA sobre el romanent de tresoreriaEl grup municipal d’ICV-EUiA estaríem d’acord que en el proper ple del dilluns que ve, passar aprovació només l’actuació de la plaça salvador Moragues i Botey, perquè entenem que aquesta actuació necessita de l’execució d’un pla especial que requereix un espai de temps major que la resta d’actuacions.

Aquesta decisió permetria donar temps als grups de l’oposició per poder estudiar i fer les propostes més adients en aquest moment pel nostre municipi, segons els nostres criteris.

Tot i això podem avançar quin és el nostre posicionament davant de la proposta de l’equip de govern.

No estem d’acord en la inversió:

·         “El portal de la transparència”                100.000€
·         Actuació en el parc de “el Palmar”         455.000€
·         Renovació garlandes de llum de Nadal     40.000€
                                                       Total:      595.000€

Proposem invertir la totalitat d’aquets 595.000€ euros en les 5 escoles públiques i l’escola bressol de Premià de Mar de la següent manera:

  • Fer una aportació de 60€ per alumne per material, digitalització d’aules, etc.
Calculem que aquesta actuació podria representar una despesa d'uns 80.000€


Els 515.000€ restants en inversions estructurals de les diferents escoles. El nostre grup està treballant amb les escoles públiques del nostre municipi per poder fer diferents aportacions.

diumenge, de març 16, 2014

COMUNICAT CONJUNT DELS GRUPS MUNICIPALS DE L’OPOSICIÓ

COMUNICAT CONJUNT DELS GRUPS MUNICIPALS DE L’OPOSICIÓ DE L’AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR SOBRE LA DESPESA EN INVERSIONS PREVISTA PER EIXUGAR EL ROMANENT DE TRESORERIA DE LA LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE 2013.

El passat 19 de febrer, en el marc del ple ordinari del mes de febrer, el regidor de serveis econòmics, donava compte al ple de la corporació del resultat de la liquidació del pressupost general de 2013.
El resultat de l’exercici econòmic de 2013 de l’Ajuntament de Premià de Mar va ser positiu, amb un romanent de tresoreria de 2.938.655,59 d’euros. Un romanent que amb el marc legal vigent a 19 de febrer, determinat pel govern de l’Estat Espanyol, quedava afectat i l’Ajuntament estava obligat a no disposar-lo per a actuacions al municipi.
Finalment el govern de l’Estat Espanyol, mitjançant el la Disposició Final del Reial Decret Llei 2/2014 de 21 de febrer,anunciava els paràmetres segons els quals els Ajuntaments que estiguessin al dia del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, com és el cas del nostre Ajuntament, es podia gastar el romanent de tresoreria esmentat. En aquest sentit, l’alcalde informà a la Junta de Portaveus del passat 12 de març, que el govern pretén portar a aprovació al proper Ple de 19 de març, els projectes d’inversió on revertiran 2,4 milions d’euros del romanent (el mig milió d’euros restant està destinat a les pagues corresponents al funcionariat municipal). Tenint en compte que a dia d’avui cap dels grups sotasignants d’aquest manifest, que conformen la totalitat de l’oposició a l’Ajuntament de Premià de Mar, hem rebut la informació necessària sobre els projectes en què el govern vol invertir i tenint en compte que falten menys de 72 hores per a la realització del Ple de mes de març, manifestem les següents consideracions:
  
1.       La incorporació d’aquests gairebé tres milions d’euros al pressupost de 2014, representa un increment molt important al pressupost inicial aprovat el passat mes de novembre de 2013. Motiu pel qual els grups a l’oposició hauríem de poder tenir amb temps suficient, almenys, la documentació necessària per valorar si estem o no conformes amb els projectes en els quals es volen invertir aquests recursos.
2.       Tenint en compte que des del dia 21 de febrer l’equip de govern sap que podrem disposar d’aquest romanent de tresoreria, denunciem que no s’hagi convocat una junta de portaveus extraordinària per valorar de forma conjunta les prioritats d’inversió del municipi.
3.       Tenint en compte que la disposició addicional setzena especifica a més que en el cas que un projecte d'inversió no es pugui executar íntegrament el 2014, la part restant de la despesa compromesa el 2014 es podrà reconèixer en l'exercici 2015 finançant amb càrrec al romanent de tresoreria de 2014 entenem queno hi ha motiu per córrer a aprovar els projectes.
4.       No és propi d’un equip de govern que diu ser garant de la participació ciutadana que es trameti una modificació pressupostaria de tals dimensions corre-cuita, ja no només consultant a la ciutadania, sinó que ni tan sols als grups municipals que formem actualment l’oposició a l’Ajuntament.

Per tot plegat emplacem a l’equip de govern a reconsiderar la decisió de portar a Ple de març aquesta modificació pressupostària i posposar aquest punt pel Ple del mes d’abril. Termini de temps que entenem que és suficient perquè es realitzi un treball conjunt, curós i minuciós, sobre les necessitats actuals de Premià de Mar. Un treball que cal fer-lo conjuntament tots els grups municipals que conformem el Ple de l’Ajuntament de Premià.

Premià de Mar, 16 de març de 2014Patrick Cruz i Molero     Joan Ribet i Casademunt            Alfons Barreras i Milla 
             PP                            CP-PA                                            ICV-EUiA-E