divendres, de novembre 20, 2009

Els pressupostos, administrar els recursos escassos


Novament ens trobem a punt d’elaborar els pressupostos de l’Ajuntament de Premià de Mar pel proper any. És el projecte més important que, any rera any, aprova el Ple de l’Ajuntament i que determinarà quines seran les actuacions municipals durant l’any 2010.

Després d’assolir l’acord de finançament de Catalunya i, tenint en compte la situació actual de crisi, cal fer un pas més i donar suport al món local en la seva reivindicació d’un finançament millor, mitjançant un nou model local que garanteixi la suficiència financera dels ajuntaments.

La crisis econòmica exigeix més protagonisme dels ens locals en les polítiques socials de proximitat i, en conseqüència, requereix força més recursos dels que disposen en l’actualitat.

Els ajuntaments han anat veient com se’ls traspassaven competències i s’incrementaven les necessitats a les quals havien de donar resposta des de la proximitat, sense disposar de més diners.

Cal, doncs, definir un model de finançament local suficient i transparent, capaç de respondre a les necessitats de la societat actual, una societat moderna, canviant i complexa.

És per aquesta raó que cal fixar uns criteris de distribució dels ingressos, en les despeses i en les inversions , més encara si tenim en compte la mala situació econòmica actual.

Des d’ICV-EUiA-EPM, entenem que s’han de donar prioritat a aquelles polítiques socials que pal·liïn, en la mesura del possible, l’impacte de la crisi en els ciutadans de Premià de Mar: programes d’atenció ciutadana, d’incentivació de la creació de llocs de treball, ajuts a famílies amb pocs recursos..., encara que això vagi en detriment d’altres partides, com ara protocol, representació, publicitat o despeses del cicle festiu, racionalitzant i optimitzant també al màxim les partides de despesa corrent.

En el capítol d’inversions, cal destinar els recursos del nou Fons Estatal per l’Ocupació i la Sostenibilitat Local del Govern Espanyol (tres milions d’€) a equipaments socioeducatius, com ara la segona escola bressol, la millora de les escoles públiques, l’adequació dels parcs i jardins i de les platges, la millor accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques, la instal·lació d’elevadors als diferents edificis municipals (Ajuntament, Escola de Música, Can Manent....) i/o l’arranjament de la xarxa d’aigua, donat el seu lamentable estat en determinades zones del municipi.
PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL NOVEMBRE 2009: