dissabte, de desembre 13, 2014


Adjuntem l'Ordre EHA / 2264/2010 i l'ECC / 1758/2014 que modifica l'anterior, en la qual es regulen les normes per a la formació del cens electoral de residents a Espanya, nacionals de països amb acords per poder votar a les municipals. Lògicament, a més dels nacionals de la UE, poden votar els nacions de Colòmbia, Equador, Noruega, Paraguai, Perú, Nova Zelanda, Bolívia, Cap Verd, Corea, Islàndia i Trinitat i Tobago.

El termini per inscriure és des de l'1 de desembre fins al 15 de gener als ajuntaments on estiguin empadronats.
divendres, de novembre 28, 2014

Posicionament Pressupostos Municipals 2.015

La participació ciutadana a l’hora d’elaborar els pressupostos és essencial i va ser aprovada al ple d’aquest ajuntament un moció en aquest sentit, però, malgrat el compromís pres, no s’està portant a terme cap actuació.
D’altra banda, el format de presentació actual dels pressupostos dificulta l’anàlisi, i per tant el control, per part dels grups polítics i de la ciutadania, de les despeses i els ingressos de les diferents àrees de l’ajuntament.
Així, en primer lloc, volem destacar que aquest és un pressupost marcat per l’opacitat.

D’altra banda, volem assenyalar la manca de rigor, ja que no és possible fer una anàlisi d’uns pressupostos en els que no s’identifica clarament d’on provenen els ingressos, per exemple, no consten els crèdits i els interessos que es satisfan.
En quant a la forma, volem assenyalar en darrer lloc, les dificultats, novament, per l’anàlisi del Capítol 1, referent al personal, el qual creiem que caldria que es desglosses per regidories, per tal de poder identificar la inversió que s’hi destina a cada una de les àrees.

En quant als continguts manca, com ja hem dit, assenyalar la provinença dels ingressos i cercar formes justes d’augmentar-los, tot vetllant per un poble més equitatiu.
Així doncs, a ICV-EUiA se’ns plantegen diverses preguntes que en l’anàlisi dels pressupostos que ens ha estat lliurat no hem pogut respondre.
- S’ha dut a terme alguna gestió per complir el mandat d’aquest ple i en el seu cas multar les entitats bancaries que disposen de pisos buits, amb objectius clarament especulatius?

En quant a les diferent àrees, volem posar l’accent en tres d’elles.

Quant als Serveis socials. Considerem injustificat, que en la data d’elaboració dels pressupostos no s’hagi executat una major part de la partida de “Suport a les famílies”.

Sabem que al nostre municipi hi ha moltes famílies que estan patint grans dificultats per la manca de recursos econòmics, sabem que hi ha moltes famílies que han d’escollir entre pagar la llum o tenir menjar. Sabem que hi ha famílies que no poden pagar el lloguer.

Que no s’hagi executat una major part d’aquesta partida implica que hagin de ser les entitats del tercer sector del poble qui les atengui.
Des de la nostra coalició creiem que aquesta situació es dóna per una manca de voluntat política, i per una percepció de la Regidoria assistencialista de la intervenció social. No es tracta de facilitar la caritat, es tracta de garantir els drets.

D’altra banda, si en els anys més durs de la crisi estant sent les entitats del tercer sector les que estan assumint la màxima responsabilitat de suport a les famílies i les persones, cóm s’entén que es redueixi la partida a aquestes en 52.000€?

Des de la nostra coalició creiem que seria necessari i possible que l’ajuntament assumís i coordinés, un centre de suport a les primeres necessitats, on poder donar resposta a aquestes. Creiem que es disposen dels recursos econòmics i també d’espais per fer-ho possible. I creiem també que és la manera que assumís la seva responsabilitat.

D’altra banda, és intolerable la situació actual per a les famílies en relació a les beques menjador. Garantir l’accés de tots els nens i nenes de Premià de Mar a una alimentació adequada hauria de ser el primer objectiu d’aquest ajuntament. Un poble en el que hi ha infants que passen gana i que no tenen una alimentació que els permet créixer sans és un poble molt malalt.
Aquest ajuntament justifica la seva manca d’actuació en que és el consell comarcal qui gestiona aquestes beques, tot i saber que ho fa sempre amb retard i no cobrint la totalitat del cost del menjador, el que per a moltes famílies suposa no poder fer us d’aquest.

Per tant demanem el compromís d’aquest ajuntament vers l’alimentació infantil, dotant una partida per complimentar aquestes beques i garantir el 100% del cost del menjador a les famílies que ho necessiten.

Hi ha altres àrees de les que ens preocupa la seva gestió. Així analitzant les partides de Cultura i Joventut, veiem que pràcticament el 60% del pressupost de Cultura és gestiona externament, sent el centre l’Amistat qui ho fa.
Així queda palès en aquest pressupost la manca d’activitat pròpia del centre cívic. No hi ha ni una sola partida destinada a la organització i la realització de tallers i activitats, convertint-lo únicament en un espai de reunions de grups polítics i associacions.

Creiem en el gran potencial d’aquest recurs, i valorem que els usos actuals estan molt per sota d’aquest potencial, degut a la ineficiència de l’Àrea de Cultura i Joventut, i a la manca de voluntat política.

Com en el cas dels serveis socials, aquest ajuntament delega en les entitats del tercer sector tota la responsabilitat, en quant a activitats culturals, oci alternatiu, educació en el lleure, formació continuada, i un llarg etcètera.

En darrer lloc, volem fer referència a l’Àrea de promoció econòmica, es veu un clar increment en les partides de publicitat i propaganda. Creiem que la política d’aquesta regidoria no està ben enfocada, donat que predomina la despesa en publicitat.
Han desaparegut  les partides destinades a suport a les persones emprenedores i no trobem al nostre municipi cap acompanyament real a l’autoocupació i la innovació.

D’altra banda, ha desaparegut el teixit industrial que teníem a Premià sense que aquesta regidoria hagi estat capaç de mantenir les indústries. El més greu és que no s’ha fet cap esforç per mantenir la indústria al nostre municipi.

Creiem necessari l’existència d’una partida per promocionar el nostre potencial industrial i d’activitats econòmiques innovadores, creiem que per la seva localització i comunicacions el nostre municipi, que ja té una tradició industrial, podria seguir sent un referent en aquest sentit a la comarca, tot promocionant les industries netes, el cooperativisme i l’emprenedoria jove, entre altres sectors emergents. Per contra les indústries deixen la nostra vila, en la que la única font de treball és cada cop més el sector serveis.

Per tots aquest motius el nostre vot ha sigut Negatiu als pressupostos presentats per l'any 2.015.dimarts, de novembre 11, 2014

Can Sanpere 100 % públic


Imagina’t què podríem fer amb tants metres quadrats al servei de totes i tots els ciutadans i ciutadanes de Premià.  Una escola bressol. Una residència d’avis. Un centre d’atenció primària. Un parc central. Un espai per a la gent jove. Uns horts urbans. Les possibilitats són infinites.
Can Sanpere ha de ser un lloc de tots i totes, un lloc vital. Per això des de la Coalició d’esquerres hem defensat, des del 2001, quan vam crear la plataforma Can Sanpere 100% públic,  juntament amb altres entitats i partits polítics, que aquest espai hauria de ser de i per la gent. 
Amb aquesta idea, es va donar suport a la modificació del POUM, requalificant    l’espai com a zona verda i equipaments i aconseguir  blindar la totalitat dels més de  9.000 m2 que ocupa la fàbrica, en contra del que sol.licitaven la propietat i d’altres partits politics que plantejaven la modificació en sol residencial  i construcció d’habitages.
I és que Can Sanpere és l’última oportunitat que tenim per a disposar d’un espai verd i d’equipaments al centre del poble. Un espai que satisfaria necessitats no cobertes de la nostra ciutadania. Un espai que cohesionaria la part alta i el casc antic, que ens faria compartir la vida, sent un sol poble.
Aquell espai podria apropar Premià al model de ciutat que des de la Coalició reivindiquem: ciutats cohesionades, equipades, ciutats verdes, on les persones hi visquin amb tranquil·litat, arrelades, amb serveis públics de qualitat que garanteixin un bon nivell de vida a totes les persones. Malgrat que Premià es troba molt lluny d’aquest model per la seva densitat, per la manca de zones verdes  i per tenir serveis públics insuficients, Can Sanpere podria significar un salt qualitatiu importantíssim en les nostre vides.
Des d’ICV-EUiA  creiem que el nostre Ajuntament en aquests moments pot assumir el cost econòmic de l’expropiació de Can Sanpere, donat el baix index d’endeutament, que actualment es del 32,15%, essent el límit fixat del 75%.

És per això que et demanem que votis SI a l’expropiació.

dilluns, de setembre 08, 2014

Diada nacional 2014: Volem votar el 9-N!


Catalunya està vivint una mobilització multitudinària des de la Diada del 2012, passant per la Via Catalana la Diada del 2013, on centenars de milers de catalans i catalanes, van reclamar l'obertura d'un nou temps a Catalunya. Un nou escenari on decidir democràticament el seu futur, davant un statu quo social, polític i institucional que ja no té vigència a ulls d'una gran majoria social.

Transformant aquest clam pel dret a decidir en proposta política i institucional, sis forces polítiques parlamentàries vam acordar al desembre del 2013 una data i una pregunta per fer una consulta.

Estem, la Diada del 2014, en un moment clau pels catalans i catalanes. S'acosta una data molt important per a la història del país, el 9-N, on tots i totes serem convocades, en un marc legal i democràtic, amb una pregunta d'ampli suport social i polític que permetrà a la ciutadania expressar-se i decidir el model de relació política de Catalunya.

Només l’actitud antidemocràtica del govern de Rajoy i d’un conjunt d’institucions estatals que fan una lectura centralista de la Constitució, poden intentar aturar aquesta consulta. Des de la Coalició d’Esquerres de Premià de Mar volem que es pugui realitzar amb normalitat institucional, amb totes les garanties democràtiques, amb respecte cap a totes les opcions, preservant la unitat civil del poble català, i amb ple respecte cap als resultats del que expressi la ciutadania catalana.

És necessària l’entesa entre federalistes, sobiranistes i independentistes per aïllar el centralisme i fer efectiu l’exercici del dret a decidir de Catalunya.

No es pot construir un país amb una societat civil trencada per l’atur, la precarietat, la pobresa i la manca d’expectatives en el seu futur, que les retallades de drets socials i serveis públics aprofundeixen i de les quals el govern d’Artur Mas n’és defensor i executor. Reclamem la sobirania davant dels mercats i de les seves imposicions polítiques al servei del capitalisme financer, en detriment del benestar de les classes treballadores i populars.

Reclamem també que la cura pel medi ambient i el nostre territori impregnin les polítiques futures.
De la mateixa manera, reclamem una Catalunya lliure de persones corruptes i corruptores. Cal fer net de la corrupció sistèmica que hem patit durant aquests anys, acabar amb una manera de fer política que establia una relació d’interessos opacs entre l’esfera pública i els negocis privats, en benefici sempre d’aquests darrers, i establir mecanismes de control per evitar que torni a passar.

Cridem aquest Onze de Setembre a sortir al carrer, a gaudir de la Diada i participar en el conjunt de mobilitzacions populars per a defensar l’exercici del dret a decidir i la justícia social.

Sí a la Consulta: volem votar el 9-N!
Per un país, lliure, social, i democràtic!: Ni retallades, ni corrupció!

Visca Catalunya!

dissabte, de juny 21, 2014

El ple de juny de l’Ajuntament de Premià de Mar va aprovar una moció presentada per la Coalició d'Esquerres de Premià (ICV-EUiA) per reclamar a l’Estat espanyol impulsar un procés constituent per a plantejar la República i un altre model d’Estat utilitzant tots els mecanismes que preveu la Constitució Espanyola. A més a més el pla va declarà esgotat el model d'Estat actual, i va cridar a la ciutadania a exigir la reforma de la Constitució i la convocatòria d'un referèndum, on sigui la ciutadania qui decideixi amb els seus vots la forma d'Estat que prefereix.http://www.grupmunicipalcoaliciopremia.blogspot.com.es/#!http://grupmunicipalcoaliciopremia.blogspot.com/2014/06/mocio-juny-de-2014-proces-constituent.html

divendres, de maig 02, 2014

Assemblea Oberta


Què tal si ens posem a treballar juntes i li donem la volta a les municipals 2015? Vine a l'assemblea oberta de la Coalició Premià de Mar (ICV-EUiA) per decidir sobre el futur de la coalició, per a pensar com generar un front d'esquerres, per a posar la primera pedra per a fer realitat un govern d'esquerres a Premià!

divendres, de març 21, 2014

Propostes del grup municipal ICV-EUiA sobre el romanent de tresoreriaEl grup municipal d’ICV-EUiA estaríem d’acord que en el proper ple del dilluns que ve, passar aprovació només l’actuació de la plaça salvador Moragues i Botey, perquè entenem que aquesta actuació necessita de l’execució d’un pla especial que requereix un espai de temps major que la resta d’actuacions.

Aquesta decisió permetria donar temps als grups de l’oposició per poder estudiar i fer les propostes més adients en aquest moment pel nostre municipi, segons els nostres criteris.

Tot i això podem avançar quin és el nostre posicionament davant de la proposta de l’equip de govern.

No estem d’acord en la inversió:

·         “El portal de la transparència”                100.000€
·         Actuació en el parc de “el Palmar”         455.000€
·         Renovació garlandes de llum de Nadal     40.000€
                                                       Total:      595.000€

Proposem invertir la totalitat d’aquets 595.000€ euros en les 5 escoles públiques i l’escola bressol de Premià de Mar de la següent manera:

  • Fer una aportació de 60€ per alumne per material, digitalització d’aules, etc.
Calculem que aquesta actuació podria representar una despesa d'uns 80.000€


Els 515.000€ restants en inversions estructurals de les diferents escoles. El nostre grup està treballant amb les escoles públiques del nostre municipi per poder fer diferents aportacions.

diumenge, de març 16, 2014

COMUNICAT CONJUNT DELS GRUPS MUNICIPALS DE L’OPOSICIÓ

COMUNICAT CONJUNT DELS GRUPS MUNICIPALS DE L’OPOSICIÓ DE L’AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR SOBRE LA DESPESA EN INVERSIONS PREVISTA PER EIXUGAR EL ROMANENT DE TRESORERIA DE LA LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE 2013.

El passat 19 de febrer, en el marc del ple ordinari del mes de febrer, el regidor de serveis econòmics, donava compte al ple de la corporació del resultat de la liquidació del pressupost general de 2013.
El resultat de l’exercici econòmic de 2013 de l’Ajuntament de Premià de Mar va ser positiu, amb un romanent de tresoreria de 2.938.655,59 d’euros. Un romanent que amb el marc legal vigent a 19 de febrer, determinat pel govern de l’Estat Espanyol, quedava afectat i l’Ajuntament estava obligat a no disposar-lo per a actuacions al municipi.
Finalment el govern de l’Estat Espanyol, mitjançant el la Disposició Final del Reial Decret Llei 2/2014 de 21 de febrer,anunciava els paràmetres segons els quals els Ajuntaments que estiguessin al dia del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, com és el cas del nostre Ajuntament, es podia gastar el romanent de tresoreria esmentat. En aquest sentit, l’alcalde informà a la Junta de Portaveus del passat 12 de març, que el govern pretén portar a aprovació al proper Ple de 19 de març, els projectes d’inversió on revertiran 2,4 milions d’euros del romanent (el mig milió d’euros restant està destinat a les pagues corresponents al funcionariat municipal). Tenint en compte que a dia d’avui cap dels grups sotasignants d’aquest manifest, que conformen la totalitat de l’oposició a l’Ajuntament de Premià de Mar, hem rebut la informació necessària sobre els projectes en què el govern vol invertir i tenint en compte que falten menys de 72 hores per a la realització del Ple de mes de març, manifestem les següents consideracions:
  
1.       La incorporació d’aquests gairebé tres milions d’euros al pressupost de 2014, representa un increment molt important al pressupost inicial aprovat el passat mes de novembre de 2013. Motiu pel qual els grups a l’oposició hauríem de poder tenir amb temps suficient, almenys, la documentació necessària per valorar si estem o no conformes amb els projectes en els quals es volen invertir aquests recursos.
2.       Tenint en compte que des del dia 21 de febrer l’equip de govern sap que podrem disposar d’aquest romanent de tresoreria, denunciem que no s’hagi convocat una junta de portaveus extraordinària per valorar de forma conjunta les prioritats d’inversió del municipi.
3.       Tenint en compte que la disposició addicional setzena especifica a més que en el cas que un projecte d'inversió no es pugui executar íntegrament el 2014, la part restant de la despesa compromesa el 2014 es podrà reconèixer en l'exercici 2015 finançant amb càrrec al romanent de tresoreria de 2014 entenem queno hi ha motiu per córrer a aprovar els projectes.
4.       No és propi d’un equip de govern que diu ser garant de la participació ciutadana que es trameti una modificació pressupostaria de tals dimensions corre-cuita, ja no només consultant a la ciutadania, sinó que ni tan sols als grups municipals que formem actualment l’oposició a l’Ajuntament.

Per tot plegat emplacem a l’equip de govern a reconsiderar la decisió de portar a Ple de març aquesta modificació pressupostària i posposar aquest punt pel Ple del mes d’abril. Termini de temps que entenem que és suficient perquè es realitzi un treball conjunt, curós i minuciós, sobre les necessitats actuals de Premià de Mar. Un treball que cal fer-lo conjuntament tots els grups municipals que conformem el Ple de l’Ajuntament de Premià.

Premià de Mar, 16 de març de 2014Patrick Cruz i Molero     Joan Ribet i Casademunt            Alfons Barreras i Milla 
             PP                            CP-PA                                            ICV-EUiA-E


dimecres, de febrer 19, 2014

Nosaltres parim, Nosaltres decidim


La Coalició d’Esquerres de Premià, ICV-EUiA, volem expressar el nostre rebuig a la contrareforma de la llei de l’avortament, que és un atemptat contra els drets de les dones i implica una involució que només els sectors més retrògrads de la societat recolzen.

Aquesta llei ens tornaria als temps dels “avortaments de primera i de segona”, en paraules de Cristina Bigordà, presidenta de Dones amb Iniciativa.
Per a Bigordà, negar el dret al propi cos és un retrocés democràtic que respon a una voluntat política: “satisfer la jerarquia eclesiàstica i mantenir les dones subordinades als interessos i privilegis del patriarcat”.

La Organització Mundial de la Salut reconeix que restringir les interrupcions voluntàries de l’embaràs legals no redueix el nombre d’avortaments, sinó que augmenta el perill per la salut i la mortalitat de les dones.

ICV-EUiA recorda que el Parlament català va comprometre’s a defensar el dret al propi cos. El passat mes d’octubre de 2013, la cambra va aprovar la resolució del moviment feminista sobre drets sexuals i reproductius, presentada per ICV-EUiA  en el marc de la Campanya pel Dret a l’Avortament Lliure i Gratuït.

El compromís adoptat pel Parlament es concreta en blindar les garanties i protegir els drets que atorgava la Llei Orgànica 2/2010 de Salut Sexual i Reproductiva i de la Interrupció voluntària de l'embaràs a dones i professionals.

La Coalició d’Esquerres de Premià expressa els seu rebuig a aquest atac contra les dones, i es suma a la crida a mobilitzar-se per aturar la contrareforma proposada per la dreta més rància i retrògrada.

dijous, de gener 30, 2014

ARAÉSDEMÀ

Ara és demà; i és ara, abans no ens ho prenguin tot, que cal construir una alternativa. No volem només resistir; volem sumar, proposar, construir, tot innovant per guanyar. Les condicions de vida i de treball de la majoria s'han degradat. L'atur, la pobresa i les desigualtats han crescut com a conseqüència d'unes polítiques neoliberals, imposades per la Troika i els Governs de l'Estat i de Catalunya, que provoquen l'enriquiment d'una minoria, l'empobriment de la majoria, la destrucció de l'Estat de Benestar i la concentració del poder a mans d'una elit econòmica i financera. El sistema polític i el model autonòmic sorgit amb la Transició està esgotat i en crisi. El creixement de les desigualtats, la corrupció, el lligam entre poder econòmic i poder polític estan posant en crisi la mateixa democràcia.
Els catalans i les catalanes volem exercir el dret a decidir el nostre futur polític. Catalunya, com a subjecte polític, ha de poder decidir lliurement les relacions a establir amb l'Estat i la Unió Europea. Davant d'aquesta situació de crisi política i emergència social, és el moment d'iniciar un nou procés per construir un nou país. És el moment de construir una alternativa, tant al model econòmic i social que s'està imposant com als governs de la dreta. Volem una alternativa per superar la crisi social, nacional, ecològica i democràtica que vivim. Necessitem una alternativa que tingui capacitat de construir noves majories i una nova hegemonia, tant al carrer com a les institucions. I per fer-ho proposem la suma a partir de quelcom nou, capaç de vehicular els anhels i la necessitat de plantar cara i construir una alternativa que representi els interessos de la gent. Ho volem fer de manera oberta i participativa, col·lectiva, des del debat de les idees i les accions, incorporant la pràctica social i política de qui les defensa cada dia en diferents espais de lluites. A Catalunya hi ha una pluralitat de forces polítiques, d'iniciatives, plataformes, moviments i persones que comparteixen la necessitat de confluir ara per compartir la construcció d'una alternativa.
Per això convoquem una Assemblea Oberta per fer-hi un primer pas. Una Assemblea Oberta perquè, en igualtat de condicions, podem debatre i compartir les estratègies, les iniciatives polítiques, tant per impulsar la confluència com per començar a treballar conjuntament, des d'ara mateix, per donar resposta als conflictes socials, econòmics i polítics que afecten el dia a dia de la gent.