dijous, de maig 24, 2018

La draga no és la solució


Fa moltes setmanes, que venim demanant a l’equip de govern una reunió per tal de fer seguiment com cal de l’estat de les nostres platges i de les intervencions previstes, ho hem reclamat tant per mail com al mateix ple en diverses ocasions.

Un dels temes que volíem tractar era el mètode que utilitzaria la concessionària del port per fer el transvasament de sorres al que està obligat, ja que entenem que aquest s’ha d’escollir en funció d’un estudi que indiqui quin és el menys perjudicial pel medi marí. Encara no s’ha produït aquesta reunió -està finalment prevista per la setmana vinent- però la draga, un mètode reconegudament agressiu, sí que ja ha arribat per tal de fer efectiu el transvasament.

Fa temps que denunciem que gairebé l´única mesura que s’ha pres per tal de pal·liar la dinàmica de pèrdua de sorra del litoral, ha estat els continus aportaments de sorra a la platja.

Fins al moment, hem tingut una gestió costanera reactiva i desintegrada on no hi ha hagut cap estratègia a llarg termini, ni coordinació, ni seguiment. La majoria d'actuacions són de caràcter conjuntural per acontentar demandes puntuals, i s'opta per anar apedaçant els problemes que es van manifestant, que seran cada vegada més greus i irreversibles.
És temps de canviar aquesta dinàmica. El territori del Maresme fa ja molts anys que reclama no només reaccionar davant la urgència sinó fixar una visió i actuació estructural, definitiva i consensuada entre totes les administracions implicades que compti amb l'opinió d'experts i agents socials. Una gestió del litoral que actuï sobre tot el sistema ecològic i aconsegueixi tornar a la comarca del Maresme un equilibri i un pacte entre l'actuació humana i la dinàmica pròpia de la naturalesa.

Més enllà de la urgència, s’han de buscar solucions estructurals a mig-llarg termini d'actuació sobre el conjunt del sistema ecològic basades en les recomanacions científiques, com són:

a) Accions de caràcter tou i dinàmic amb integració paisatgística i restauració natural.

b) Recuperar la funcionalitat de la desembocadura del riu Tordera amb una correcta gestió dels sediments de la conca fluvial i la zona deltaica del riu, així com de les dinàmiques de les rieres de tot el Maresme, que alleugen part del dèficit sedimentari que les platges presenten.

c) Resituar les construccions i canalitzacions que estan impedint l'aportació natural de sediments a les platges, així com assegurar el compromís dels ports amb la seva part de responsabilitat.

En definitiva: buscar restablir l'equilibri sedimentari i generar espai per als processos costaners.

Demanem deixar de perjudicar el nostre mar i el seu entorn. Demanem un compromís de totes les forces polítiques i de l’equip de govern, per a pressionar el Ministeri i exigir que aquesta actuació es dugui a terme amb celeritat, quan abans millor, per evitar seguir llençant els diners i, sobretot, per evitar que l’extracció de sorra es segueixi produint amb mètodes traumàtics pel fons marí.

La protecció i regeneració del litoral requereix d’un compromís a tots els nivells polítics i d’una estratègia consensuada i pactada. És per això que venim reclamant aquesta reunió, i és per això que denunciem la deixadesa del govern del nostre poble, amb un alcalde al capdavant que ha demostrat no tenir cap sensibilitat per la recuperació i la protecció del litoral.