dilluns, de desembre 19, 2016

Aprovades les mocions per dignificar les condicions laborals al nostre municipi.


Aprovades  les mocions presentades pel nostre grup


La primera moció aprovada, la recollíem del col·lectiu Anem a mil. Moció que estableix un sou mínim municipal de 1.071,43 €, per tota persona contractada i totes les empreses de prestació de serveis o subministraments a l’Ajuntament de Premià de Mar.


La iniciativa “Anem a mil” vol impulsar un canvi de model laboral i productiu al nostre país, sobre la base de salaris dignes per a tothom. Un impuls que cal iniciar ja des de l’acció dels governs municipals de les ciutats en l'àmbit públic, i també en les negociacions col·lectives en l’àmbit privat. Un impuls que ha de fer-se present en el procés de futur que viu el nostre país, entre tots els agents socials, econòmics i polítics, cap a una nova Catalunya on tothom pugui viure amb dignitat.


El grup municipal ICV-EUiA-E va presentar una segona moció, també aprovada per permetre tècnicament que els sindicats es puguin reunir amb els treballadors i treballadores contractats mitjançant plans d’ocupació per tal que puguin explicar els seus drets com a nou personal del nostre Ajuntament.

diumenge, de desembre 04, 2016

Pressupost, ni participatiu ni social

El grup municipal de la Coalició vota negativament al pressupost municipal donat que és limitat i insuficient en molts aspectes


L’experiència de participació al nou pressupost ha estat interessant, però poc ambiciosa, donat que es limitava a una part petita del mateix. D’altra banda, no ha hagut ni prou debat, ni prou difusió de les diferents propostes, i tampoc s’ha donat l’oportunitat per exemple que els proposants es posessin d'acord per unificar o modificar les propostes.

Altres aspectes del nou pressupost és la dinamització econòmica, on trobem els Plans d’Ocupació. En aquest sentit, creiem que s'hauria d'incrementar les partides per a plans d'ocupació propis, i dotar els provinents de la Diputació de partida econòmica per garantir condicions i drets iguals per llocs de treball iguals. Esdevenint així, un veritable motor de creació de treball i oportunitats per a les persones aturades.

Seguim amb la dinamització econòmica, i no trobem cap partida per fer politiques més amplies per fomentar l'ocupació entre els joves, dinamitzar i fer més difusió del Pla de Garantia Juvenil, un programa amb fons europeus destinat a reduir l’atur juvenil, un atur que al nostre país és realment tràgic i un programa que al nostre país està poc aprofitat. Només al voltant del 10% dels joves catalans s’hi ha beneficiat, mentre que a França ho han fet el 80%.

Arribem als serveis socials, com en els darrers anys, seguim denunciant que manca una dotació molt superior a la partida de "Suport a les famílies". I és que cal treballar per a que siguin ZERO les famílies sense cap ingrés. Cal també enfortir els equips professional dels serveis socials municipals, garantint una ràtio i per tant una atenció adequada.

En educació, falta una segona escola bressol, recuperar la partida de beques per l'escola de música municipal. A més a més d'aprofundir i ampliar la tarifació social de l'escola bressol, aplicant-lo a l' escola de música, i altres serveis públics.

Cal ampliar el programa de beques menjadors per tal de donar més cobertura a més famílies, i òbviament fer un seguiment més acurat d'aquest programa.

També creiem que manquen polítiques proactives per promocionar establiment de industries netes i noves activitats econòmiques al polígon industrial, polítiques que podrien servir a més de per incrementar una ocupació de qualitat, per fugir de la idea especulativa d'aquest espais, recordem que actualment al nostre municipi estem canviant llocs a la industria per llocs de treball als supermercats i centre comercials. També es podria realitzar una campanya d'impulsió del consum de producte de proximitat o ecològic.

Cal continuar amb el  pla de xoc de neteja del municipi, que encara necessita molt recorregut i trobem que encara hauria de tenir un major increment a la seva partida.

S'ha de dignificar i potenciar la platja, ampliar no només el dies sinó també l'horari de bany amb vigilància. Dinamitzar la platja per convertir-la en zona d'esbarjo durant tot l'any, millorar la qualitat de l'aigua, el servei de les guinguetes, millorar i dignificar el passeig marítim.

És imprescindible millorar i ampliar les zones d'esbarjo als parcs infantils, incrementant els sorrals dins de les zones delimitades per l'ús exclusiu dels infants, mentre esperem a que facin alguna cosa amb el greu problema del incivisme de certs amos de gossos.

S'ha d'iniciar la planificació i estudi per remunicipalitzar serveis com l' aigua, la recollida d'escombraries, neteja.


Pel que fa a cooperació i solidaritat internacional s'hauria de destinar el 0,3% dels ingressos municipals al foment de la pau  i el 0,7% a la cooperació i la solidaritat internacional.

Creiem que manca ambició per fer de Premià un espai millor per viure,  aplicar les mesures previstes al POUM per millorar el nivell de vida de la població, recuperant: Can Sampere per l'ús públic, esponjar la densitat de població o, realitzant un pla ambiciós d'adequació de totes les voreres i accessos a la platja de la vila per tal que siguin accessibles.

En definitiva, novament, ens presenten un pressupost mancat de capacitat per solucionar les mancances de la nostra vila i els greus problemes dels nostres veïns i veïnes. On no hi intenció de dotar-nos d'una tarifació i imposició realment progressiva que atengui a criteris socials i de renda.


Per tot els trobem limitats, insuficients en molts aspectes, i sobre tot ni participatius ni socials.