diumenge, de juny 30, 2013

APROBADA!!

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUIA-E DE L’AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR PER DEMANAR L’AJORNAMENT DEL PAGAMENT DE L’IMPOST DE BENS INMOBLES

Atès que estem patint en un moment de forta crisi econòmica, que provoca que moltes famílies han vist reduït els seus ingressos globals, provocant que hi hagi moltes d’elles sense cap tipus d’ingressos econòmics.

Atès que estem davant d’una situació social que cada dia afecta a més famílies i que es concreta en l’àmbit local, ja que són els ajuntaments en un moment de crisi econòmica com l’actual on es dirigeixen majoritàriament les persones i famílies afectades a la recerca d'ajuda.

Atès que l’IBI és un impost que gestiona directament l’Ajuntament.

Atès que en cas que les famílies no puguin pagar aquest impost dins del termini establert se les penalitza amb un recàrrec important sobre l’import a pagar.

Per tot això, el grup municipal d’ICV-EUiA-E proposa que el Ple Municipal de PREMIÀ DE MAR adopti els següents ACORDS:

Primer. Que els serveis socials municipals estudien els casos en els quals la demora en el pagament d’aquest impost sigui provocada per una greu situació econòmica.

Segon. Que en cas que els serveis socials municipals així ho considerin s’ajorni el pagament de l’IBI sense aplicar-se cap tipus de recàrrec per l’incompliment del termini de pagament.

dijous, de juny 13, 2013

Firma!


L’Estatut de Catalunya assegura que “les famílies o persones en situació de pobresa tenen dret a accedir a una Renda Garantida Ciutadana que els garanteixi una vida digna”. Aquest dret però no és una realitat.
Per aquest motiu, diverses organitzacions polítiques i socials s’han decidit a presentar una ILP (Iniciativa Legislativa Popular) sobre la Renda mínima Ciutadana. Un projecte de llei que desenvolupi aquest dret. Si es recullen 50mil signatures ciutadanes, aquesta proposta arribarà al Parlament de Catalunya i haurà de ser debatuda i votada.
Cal que aquesta iniciativa tingui molt suport, molta repercussió, per tal que el Parlament es senti pressionat a prendre-se-la seriosament, a votar-la sabent que té el control del poble, cal que sigui molt difícil rebutjar-la.
Què és una Renda Garantida de Ciutadania? És una renda que tindrà dret a rebre qualsevol ciutadà o ciutadana quan es trobi en situació de pobresa. La quantia d’aquesta renda serà de 7.968€ l’any. La xifra establerta és la que el propi Parlament de Catalunya considera indispensable per a dur una vida digna a Catalunya. En el cas de persones amb pensions o salaris inferiors a aquesta quantitat, aquests seran complementats fins a arribar a la xifra de la dignitat.
L’accés a aquesta renda tindrà caràcter incondicional, no subjecta a cap obligació de seguir cursos, perquè el dret a la vida i a la subsistència ha de ser incondicional. Tindrà també caràcter indefinit, fins que la persona surti de la situació de pobresa.


Aquesta és una proposta factible, revolucionària i solidària; feta des de la convicció que cap persona a ha de viure en la misèria.
A Catalunya hi ha diners, molts, però estan en poques mans. 300 famílies controlen l’economia, els mitjans i les empreses del país. Exigim redistribució de la riquesa.
Des d’ICV-EUiA hem batallat per aconseguir aquesta Renda Mínima diverses vegades el Parlament. La proposta sempre s’ha tombat. Aquesta vegada, amb la presentació de la ILP per a la Renta Garantida, esperem que la pressió popular sigui suficient, que sigui superior a la que ha aconseguit ICV-EUiA fins al moment. Esperem que la ciutadania es mobilitzi, que pressioni, que s’asseguri que el govern que ha escollit legisla al seu favor.Per això us demanem que firmeu, allà on us sembli, moltes entitats i organitzacions recullen firmes. També podeu passar qualsevol dilluns a les 19h pel local de La Coali (ICV-EUiA), al carrer del Segle número 5 (darrera l’Ajuntament) de Premià de Mar, i demanar-nos el full per a poder firmar. Si anem juntes, ho podem tot.