dilluns, de desembre 19, 2016

Aprovades les mocions per dignificar les condicions laborals al nostre municipi.


Aprovades  les mocions presentades pel nostre grup


La primera moció aprovada, la recollíem del col·lectiu Anem a mil. Moció que estableix un sou mínim municipal de 1.071,43 €, per tota persona contractada i totes les empreses de prestació de serveis o subministraments a l’Ajuntament de Premià de Mar.


La iniciativa “Anem a mil” vol impulsar un canvi de model laboral i productiu al nostre país, sobre la base de salaris dignes per a tothom. Un impuls que cal iniciar ja des de l’acció dels governs municipals de les ciutats en l'àmbit públic, i també en les negociacions col·lectives en l’àmbit privat. Un impuls que ha de fer-se present en el procés de futur que viu el nostre país, entre tots els agents socials, econòmics i polítics, cap a una nova Catalunya on tothom pugui viure amb dignitat.


El grup municipal ICV-EUiA-E va presentar una segona moció, també aprovada per permetre tècnicament que els sindicats es puguin reunir amb els treballadors i treballadores contractats mitjançant plans d’ocupació per tal que puguin explicar els seus drets com a nou personal del nostre Ajuntament.

diumenge, de desembre 04, 2016

Pressupost, ni participatiu ni social

El grup municipal de la Coalició vota negativament al pressupost municipal donat que és limitat i insuficient en molts aspectes


L’experiència de participació al nou pressupost ha estat interessant, però poc ambiciosa, donat que es limitava a una part petita del mateix. D’altra banda, no ha hagut ni prou debat, ni prou difusió de les diferents propostes, i tampoc s’ha donat l’oportunitat per exemple que els proposants es posessin d'acord per unificar o modificar les propostes.

Altres aspectes del nou pressupost és la dinamització econòmica, on trobem els Plans d’Ocupació. En aquest sentit, creiem que s'hauria d'incrementar les partides per a plans d'ocupació propis, i dotar els provinents de la Diputació de partida econòmica per garantir condicions i drets iguals per llocs de treball iguals. Esdevenint així, un veritable motor de creació de treball i oportunitats per a les persones aturades.

Seguim amb la dinamització econòmica, i no trobem cap partida per fer politiques més amplies per fomentar l'ocupació entre els joves, dinamitzar i fer més difusió del Pla de Garantia Juvenil, un programa amb fons europeus destinat a reduir l’atur juvenil, un atur que al nostre país és realment tràgic i un programa que al nostre país està poc aprofitat. Només al voltant del 10% dels joves catalans s’hi ha beneficiat, mentre que a França ho han fet el 80%.

Arribem als serveis socials, com en els darrers anys, seguim denunciant que manca una dotació molt superior a la partida de "Suport a les famílies". I és que cal treballar per a que siguin ZERO les famílies sense cap ingrés. Cal també enfortir els equips professional dels serveis socials municipals, garantint una ràtio i per tant una atenció adequada.

En educació, falta una segona escola bressol, recuperar la partida de beques per l'escola de música municipal. A més a més d'aprofundir i ampliar la tarifació social de l'escola bressol, aplicant-lo a l' escola de música, i altres serveis públics.

Cal ampliar el programa de beques menjadors per tal de donar més cobertura a més famílies, i òbviament fer un seguiment més acurat d'aquest programa.

També creiem que manquen polítiques proactives per promocionar establiment de industries netes i noves activitats econòmiques al polígon industrial, polítiques que podrien servir a més de per incrementar una ocupació de qualitat, per fugir de la idea especulativa d'aquest espais, recordem que actualment al nostre municipi estem canviant llocs a la industria per llocs de treball als supermercats i centre comercials. També es podria realitzar una campanya d'impulsió del consum de producte de proximitat o ecològic.

Cal continuar amb el  pla de xoc de neteja del municipi, que encara necessita molt recorregut i trobem que encara hauria de tenir un major increment a la seva partida.

S'ha de dignificar i potenciar la platja, ampliar no només el dies sinó també l'horari de bany amb vigilància. Dinamitzar la platja per convertir-la en zona d'esbarjo durant tot l'any, millorar la qualitat de l'aigua, el servei de les guinguetes, millorar i dignificar el passeig marítim.

És imprescindible millorar i ampliar les zones d'esbarjo als parcs infantils, incrementant els sorrals dins de les zones delimitades per l'ús exclusiu dels infants, mentre esperem a que facin alguna cosa amb el greu problema del incivisme de certs amos de gossos.

S'ha d'iniciar la planificació i estudi per remunicipalitzar serveis com l' aigua, la recollida d'escombraries, neteja.


Pel que fa a cooperació i solidaritat internacional s'hauria de destinar el 0,3% dels ingressos municipals al foment de la pau  i el 0,7% a la cooperació i la solidaritat internacional.

Creiem que manca ambició per fer de Premià un espai millor per viure,  aplicar les mesures previstes al POUM per millorar el nivell de vida de la població, recuperant: Can Sampere per l'ús públic, esponjar la densitat de població o, realitzant un pla ambiciós d'adequació de totes les voreres i accessos a la platja de la vila per tal que siguin accessibles.

En definitiva, novament, ens presenten un pressupost mancat de capacitat per solucionar les mancances de la nostra vila i els greus problemes dels nostres veïns i veïnes. On no hi intenció de dotar-nos d'una tarifació i imposició realment progressiva que atengui a criteris socials i de renda.


Per tot els trobem limitats, insuficients en molts aspectes, i sobre tot ni participatius ni socials.

dilluns, de novembre 28, 2016

Can Sanpere 100% públic

Premià de Mar és el cinquè municipi més dens de Catalunya, només superat per Hospitalet de Llobregat, Badia del Vallès, Santa Coloma de Gramenet i Barcelona. Amb 13.243 habitants per Km² no ens podem permetre seguir creixent.
És per això que des de la Coalició d'ICV-EUiA hem recolzat sempre, des del 2001 i al costat de la primera plataforma ciutadana, la necessitat d’alliberar Can Sanpere, una antiga fàbrica en desús d’uns 9.000 m² que podria esdevenir un veritable pulmó verd.
Ara, l’espai és propietat de Nuñez i Navarro, i el seu únic interès és el totxo i l’especulació.
Fa dos anys que vam celebrar un referèndum municipal per decidir el futur de Can Sanpere. Quin va ser el resultat d’aquesta consulta?
Els premianencs i les premianenques vam decidir que Can Sanpere ha de ser un lloc de tots i totes, una zona verda i d’equipaments per donar resposta a algunes de les necessitats que tenim. A Premià som molta gent en molt poc espai, i la manca de planificació dels successius governs de CiU, han creat un municipi atapeït, sense zones lliures d’asfalt.
Però fa dos anys que el govern té un mandat, expropiar la fàbrica i que aquesta esdevingui un espai 100% públic. No sabem que s’ha fet en aquest temps, però sí sabem que Nuñez i Navarro ara reclama el seu desallotjament, com a moviment necessari per l’enderrocament i apropar-se així als seus interessos.
Des de la Coalició ICV-EUiA, reclamem a totes les forces polítiques que es mantinguin en la ferma decisió d’expropiar Can Sanpere i convertir-lo en un espai públic. Reclamem que no es faci cap pas enrere, i que s’accelerin les actuacions per tal de donar resposta al resultat de la consulta i recuperar Can Sanpere pel poble.

dimecres, d’octubre 26, 2016

Comunicat davant l'assassinat masclista a Premià de Mar que provocà l’explosió de gas de la Gran Via

Hem esperat que existís informe policial abans de llençar aquest comunicat, ja que la situació és d'extrema gravetat.L'explosió de gas el passat 18 de setembre a Premià de Mar, amb dues víctimes mortals (una dona a l'instant i un home - parella i presumpte assassí - setmanes després), 17 persones ferides i 34 famílies encara desallotjades, va ser conseqüència de la manipulació d'una canonada de gas per a provocar la fuita que originà la deflagració.  

L'explosió per tant, segons informe policial, es confirma que va ser intencionada, i la policia dóna veracitat i comparteix la versió que veïnat, familiars i entorn intuïren des d'un primer moment: presumptament, i molt probablement, es tracta d'un assassinat masclista: un home assassina una dona que volia deixar enrere una relació deteriorada; setmanes després, ell també moria. 

Es tractaria d'un feminicidi, un assassinat masclista, el masclisme que dicta "preferir-la morta que lliure", una pandèmia que s'ha emportat ja 83 vides aquest any a Espanya, més de 800 en els últims 12 anys. 

Expressem en primer lloc el condol a familiars i a totes les persones afectades; des d'aquelles que s'hi trobaven lligades per llaços d'efecte, d'amor, fins a aquelles que han patit en pròpia pell, habitatge i quotidianitat l'impacte del crim.

En segon lloc, una ferma condemna. Tot el nostre rebuig a la violència exercida contra les dones, i contra aquesta dona en particular. El rebuig a totes les formes de violència masclista, des de les més petites i quotidianes fins a les més extremes i irreparables, com la que avui es viu i es dol en aquest poble.

I finalment, una reflexió de conjunt. Entenem que en el cas terrible de Premià de Mar ha fallat tothom. Ha fallat la societat, que no va ser capaç de detectar el risc en els senyals i paraules que víctima i agressor relataren al seu entorn, ni en les "discussions i crits freqüents" que sortien del domicili, i ha fallat el sistema públic de protecció, que no va ser capaç de detectar i prevenir aquest drama.

Així doncs, reclamem aprenentatge i reacció:

• Acompanyament psicològic amb perspectiva de gènere a l'entorn de la família de la víctima i l'agressor per tal que puguin assumir la situació; així com el suport (psicològic, legal, material, d’habitatge...) per a totes les persones afectades, cuidant que aquesta no decaigui amb el pas del temps i mentre duri la necessitat.

• Una campanya àmplia de sensibilització i d'informació per a tota la ciutadania per tal que tots els premianencs i premianenques tinguin la formació suficient per a ser capaços de detectar, rebutjar i derivar correctament futurs casos de violència masclista que operin al seu voltant.

• Una revisió dels protocols de prevenció de violència de gènere al municipi en la línia d'ampliar recursos i destinar-los a la proactivitat, perquè un cas com el que ens afecta no hauria de poder passar desapercebut per als serveis públics d'atenció a les persones.

• Elaborar una proposta de formació en valors i actituds no sexistes per a oferir als espais formatius que hi ha a Premià, per tal de treballar amb nois i noies, homes i dones, el desenvolupament de projectes de vida i relacions personals lliures de sexisme.

Reclamem un ferm compromís social i polític perquè mai més - ni a Premià ni enlloc – cap dona trobi la mort en circumstàncies similars, ningú malvisqui ofegada dins de relacions opressives, i els assassinats masclistes es redueixin fins a la desaparició.

#ensvolemvives


dimecres, d’octubre 05, 2016

Assemblea Oberta de la CoaliLa Coalició de Premià de Mar ICV-EUiA vol obrir un període de debat. El moment polític és apassionant, i la Coali vol debatre a fons propostes, valors, i fer autocrítica per millorar respecte el que s'ha  fet aquest últims anys celebrant una assemblea oberta el proper dimecres 12 d'octubre.
Volem donar respostes des de l’esquerra transformadora als reptes de la nostra vila. Estem en una situació de crisis global que afecta, principalment, a les condicions de vida de les classes populars. Per portar a terme les polítiques que defensa la nostra coalició,s'han de construir instruments a l'alçada d’aquests reptes i per aquest motiu el debat de l'assemblea es centrarà en els següents eixos:
On som? Que em fet fins ara? On s'analitzarà les problemàtiques i reptes actuals a la nostra vila, i que s’ha fet des de la Coali per afrontar-les.
Cap a on anem? On es definirà les polítiques prioritàries de la Coali pel proper curs, així com les eines necessàries per portar-les a terme
Quina confluència estem construïm fins ara a Premià? On es valorarà com s’ha treballat fins ara en el marc de les confluència de Premià, i com ha de ser el treball de la mateixa fora del període electoral.
L'assemblea és oberta a tothom que vulgui participar i es durà a terme el següent 12 d’octubre a les 11 h al Local (c/segle 5).

diumenge, de setembre 18, 2016

Tot el nostre suport.


Avui Premià de Mar ha rebut un fort impacte, i el nostre poble està de dol.

Des de la Coalició d'esquerres ICV-EUiA lamentem profundament els fets que han ocorregut aquest matí al centre de la nostra vila; una greu explosió en una llar d'un edifici de set plantes, i el seu brutal impacte sobre les persones del lloc i l'entorn.
Amb aquest petit text expressem el nostre condol cap als i les familiars de la víctima mortal de la deflagració, i el nostre suport i carinyo a la resta de les persones afectades.
Així, tots i totes nosaltres ens posem activament a la vostra disposició en tot allò en què puguem ajudar, i vetllarem per a que la resposta pública a la situació d'emergència respongui dignament a la necessitat.

Us enviem una abraçada i us desitgem força!

Atentament,
La Coali


dilluns, de setembre 12, 2016

DIADA 11 SETEMBRE 2016


La Diada de l'Onze de setembre és per nosaltres, La Coalició d'esquerres, ICV i EUiA, un dia per reivindicar les nostres llibertats, l'avenç dels drets nacionals i socials del poble de Catalunya, el nostre autogovern i el nostre dret a l'autodeterminació.

A Catalunya, com a país d'acollida, vinguem d'on vinguem, parlem la llengua que parlem, celebrem aquesta Diada com a expressió que som d'un sol poble.

Els temps que estem vivint, en un context de crisi econòmica, de pèrdua de drets socials, de llibertats amenaçades i d'una ofensiva contínua contra l'autogovern de Catalunya, reclamen obrir una nova etapa política i iniciar un procés constituent per a decidir un nou estatuts polític com a nació. Per fer-ho cal debatre el model social, econòmic, ecològic, cultural, polític i democràtic d’aquesta nova Catalunya.

En un moment d'incertesa en l'elecció del govern a l'Estat, considerem imprescindible que se segueixi buscant la fórmula d’un govern alternatiu, amb l’objectiu de revertir les polítiques austeritàries marcades per la Troika. Cal regenerar la democràcia i permetre que el poble de Catalunya pugui decidir lliurement el seu futur mitjançant un referèndum com a únic camí per resoldre democràticament el conflicte obert amb l’Estat i per avançar cap a la sobirania de Catalunya.

Catalunya necessita aquest referèndum per decidir quin estatus polític i quin model de país vol construir. Des de ICV-EUiA s'aposta per una República Catalana lliurement federada amb la resta de pobles de l'Estat espanyol. un Estat republicà de lliure determinació, plurinacional, pluricultural i plurilingüe.

Entenem que la construcció nacional de Catalunya passa per desenvolupar les estructures de govern al servei de la majoria social, de les classes treballadores i populars, amb un suport per les polítiques públiques, i per defensar la llengua i la cultura catalanes, fent-les instruments de cohesió social i nacional.

Per a les nostres formacions drets nacional i drets socials són indestriables. Estem per un projecte de país superador de les desigualtats socials, amb una economia ecològica, amb una igualtat real entre homes i dones i neta de corrupció.

Per això cal, més que mai, més unitat democràtica del conjunt de les forces catalanistes per vèncer  l’immobilisme i les seves actuacions antidemocràtiques, i guanyar l’exercici efectiu del dret a decidir.

Defensem l’entesa i punts de trobada entre federalistes, sobiranistes i independentistes, sobre la base del que ens uneix, per assolir que Catalunya esdevingui un subjecte polític amb capacitat real per a decidir el seu futur.

Condemnem un veritable cop d’Estat contra el govern de Dilma Rousseff a Brasil, ens felicitem pels acords de pau a Colòmbia, i insistim en què cal una solució urgent d’acollida i rutes segures per a les persones refugiades i migrades.  

Avui participem de la Diada en les diferents activitats reivindicatives, especialment la que l'espai polític dels Comuns organitzem a Sant Boi de Llobregat en motiu del 40è aniversari de la Diada de 1976 celebrada a Sant Boi de Llobregat, la primera des del final de la dictadura, i que va ser un acte de ruptura democràtica, un acte unitari i massiu d’un sol poble en defensa de la democràcia, de les llibertats nacionals de Catalunya i de la recuperació de les seves institucions d’autogovern.

Aquest 11 de setembre i més enllà continuarem treballant amb la màxima voluntat unitària i rigor perquè la ciutadania de Catalunya pugui votar lliurement el seu futur polític, futur indissociable de la justícia social, la sostenibilitat i la radicalitat democràtica.


Volem un referèndum!
Visca Catalunya!


Diada Nacional de Catalunya, 11 de setembre de 2016

diumenge, de juliol 24, 2016

Preguntes [i no respostes] sobre la Mar Nova


Marxem de vacances amb un futur incert per la Mar Nova, una escola pública del nostre municipi que el govern de la Generalitat ha decidir tancar.

Davant d'aquesta situació, a l'últim ple municipal, l'Elena, la nostre regidora, va dirigir dues preguntes molt concretes a l'equip de govern. Dues preguntes que l'alcalde no va voler respondre i que l'Elena li va haver de repetir fins a tres vegades sense èxit.
Les preguntes eren les següents:

Primera.- L’equip de govern tenia el compromís de treballar en la demanda de posposar la decisió del tancament de l’escola i l’exigència d’una moratòria d’un any. Ha estat així? Quins han estat els resultats?

Segona. - L’equip de govern recolza la proposta de resolució que els grups de CSQEP, PSC, CUP, PP i Cs, han presentat al Parlament? 
[Aquesta resolució, que aviat serà debatuda, demana: a) que no es prengui una decisió sobre el mapa escolar municipal sense comptar amb l'Ajuntament i la comunitat educativa; b) la moratòria d’un any per a prendre decisions en millors condicions; c) garantir la continuïtat del model educatiu de la Mar Nova respectant la diversitat de l’oferta metodològica del municipi].
Si és així, s’ha pogut dialogar amb el grup parlamentari de JxS per tal que aquest accepti aquesta proposta?

Lluny de contestar les preguntes, vam rebre dos arguments com a resposta;
Primer.- "Tot el que hem fet, ho hem fet amb algú al costat", repeteix l'alcalde; cosa que evidencia que no han tingut cap iniciativa i que tota l'acció que han fet per a garantir la continuïtat de l'escola ha estat perquè s'hi veien arrossegats pels grups de l'oposició, bàsicament per La Coalició ICV-EUiA i La Crida.

Segon.- L'alcalde, Miquel Buch, afirma que Junts pel Sí és "sobirà" i que hi conviuen diversos partits que no tenen representació a l'Ajuntament, "com Més o Reagrupament", creant la ficció de que Convergència no podria, si volgués, imposar criteri. Filigranes lingüístiques per a evitar dir que Junts pel Sí ha decidir tancar-nos l'escola; i que el grup municipal de CiU no hi té res a dir.

No hi ha notícia pitjor per a un poble que que et tanquin una escola pública; encara més si aquest és un tancament ideològic i mancat de motius reals. Davant d'això, el que s'espera d'un govern municipal és una lluita aferrissada per a defensar la seva escola, res a veure amb el que estem vivint a Premià de Mar.

Tot i que decebudes per les notícies que anem rebent per part del Departament d'Ensenyament (la decisió irrevocable de tancar el centre), no pensem abandonar aquesta lluita. Perquè l'escola pública és el nostre major patrimoni i el que tenim al davant és una decisió equivocada i injusta. Seguim!


dissabte, de maig 21, 2016

Un any treballant com a grup municipal

Ara que fa un any de les eleccions municipals, us presentem una entrevista amb els nostres regidors, Elena Martin i Rafa Fernández.
Entrevista: Susanna Martinez

1.    Pocs mesos abans de superar el primer any de legislatura municipal de La Coalició (ICV-EUiA) a l'oposició a Premià de Mar. Què destacaríeu de la feina feta?
Grup MunicipalElena: Hem consolidat un equip, amb totes les persones que ens acompanyen a la Coalició, que és potent. De la feina que estem fent destaco les accions que hem fet per defensar l'escola pública, la nostra implicació en la Plataforma n'és un exemple. També hem estat fermes en l'oposició al Port, un projecte especulatiu que prioritza els beneficis privats als comuns.
Rafa: Malauradament com comentes estem a l'oposició, i la feina no sempre dóna els fruits desitjats. Un dels moments de més impotència, és quan es va   aprovar la modificació del pla especial del port.
Des de l'oposició s'han aconseguit certes coses, com modificar els preus de l'escola de música, les ajudes a l'IBI, suport a les persones refugiades, als campaments saharauis, etc...


2.    Des de La Coalició què s'ha fet al respecte del Projecte del Port en tot aquest procés i en quin moment es troba?
Elena: Ens hi hem oposat. No és un projecte que busqui el millor per la majoria. Ens hem oposat al Ple i també al Parlament, on està pendent que es discuteixi una proposta en relació als usos i al rotatori. Però el primer que vam fer va ser informar els veïns i veïnes, d'aquí va sorgir la Plataforma, a la que sempre hem fet costat. Malgrat la nostra oposició al projecte, hem participat com ningú als debats ciutadans, mirant de fer propostes per millorar el projecte inicial.
Rafa: La Coali des del principi va fer dues coses, intentar aturar la modificació exprés que volia tirar endavant el govern sociovergent, i informar els veïns i veïnes del que es volia fer.


3.    A escala municipal i de mocions presentades, destaquen les d'educació, ens podeu explicar el seu abast?
Elena: Estem plenament compromeses en la defensa de l'educació pública i les mocions que hem presentat han buscat sempre el compromís dels altres grups.
Entenem l'escola pública com l'única forma de construir una societat més justa i igualitària.
Rafa: Des de fa anys estem patint una reducció de les línies de P3 públiques enfront de les privades concertades. Les públiques han anant disminuint i les privades han augmentat. Des de la coalició sempre hem promogut polítiques de suport a la pública, ja que és l'única que garanteix una educació plural i de qualitat.


4.    Aquests anys han estat especialment durs econòmicament parlant per a bona part de la població de Premià de Mar. Des de quins àmbits treballeu per tal que l'Ajuntament tingui una correcta política social?
Elena: Les dificultats socials tenen un abordatge transversal, és a dir, s'han de tenir en compte en totes les decisions municipals. Hem fet especial incidència en la necessitat d'establir preus públics i taxes progressives, qui més té més paga, i qui té molt paga molt, per revertir en qui menys té. Evidentment també des de serveis socials, on defensem uns recursos forts, que disposin de tots els professionals necessaris, i del pressupost adequat.
Rafa: Hem treballat per tal que l'ajuntament estableixi la tarifació social, com a mesura d'igualtat d'oportunitats davant els serveis que presta l'ajuntament. De moment s'ha aconseguit la reducció dels preus de l'escola de música però no la tarifació social, encara que hi ha el compromís que si l'any vinent arriben noves partides d'ingressos de la Generalitat s'aplicarà. Per altra banda gràcies a la nostra iniciativa, s'ha modificat el reglament d'ajuts al pagament de l'IBI per tal de fer-ho més assequible i que pugui presentar-se més gent, donat que amb l'anterior no es va produir cap demanda.


5.    Premià de Mar té un territori esquinçat i molt atapeït. Quin és el model de La Coalició per a un nou Premià i en quins aspectes concrets s'ha estat treballant?
Elena: Doncs valorem que el model és el contrari al de l'equip de govern actual. No compartim ni el projecte del Port, i tampoc el de Ca l'Escoda.
Com dius, som un poble molt dens, sense espais verds i zones que proporcionin aire. No podem seguir construint més pisos i supermercats.
Rafa: El territori de Premià està pràcticament esgotat, el POUM aprovat fa uns anys deixa clar un criteris, zones industrials, del tercer sector, esponjament de zones molt poblades i recuperar Can Sanpere com a espai públic.

6.    La Coalició va presentar a les eleccions municipals l'única cap de llista dona, l'Elena Martin, quina és la política específica versus les dones que aporteu?
Elena: Crec que el fet que hi hagi una dona al capdavant canvia el que fem, però també com ho fem. No es poden fer polítiques de dones sense les dones. Per això som un equip no només encapçalat per una dona, també paritari. Diria que més que fer política vers les dones el que fem és política feminista.


7.    Quins projectes de futur té La Coalició com a prioritat per a Premià de Mar?
Elena: Per nosaltres és bàsic enfortir la societat civil. Una societat civil forta és l'única garantia per defensar els drets socials. A Premià comptem amb molts grups organitzats que són clau en el desenvolupament de la ciutat, la Plataforma del Port, la de l'Escola Pública, Can Sanpere, la Plataforma de l'Estació, les AMPAS, les entitats culturals i de lleure, i un llarg etcètera.
Per nosaltres és una prioritat implicar-nos-hi, treballar amb elles de costat, i representar-les a l'ajuntament. Sabem que en col·lectiu som més fortes.


8.    En aquest període a part de ser intens en feina de política municipal, han tingut  lloc eleccions al Parlament de Catalunya on ICV i EUiA formaven part de la Coalició Catalunya Sí que Es Pot QSQEP. Esteu contents dels resultats obtinguts i de la tasca duta a terme en el Parlament?
Elena: Evidentment els resultats del 9N no van ser uns bons resultats per nosaltres. Però la meva opinió és que la confluència ha estat un encert. D'altra banda, en aquell moment molts partits van desqualificar la nostra demanda de referèndum, ara en tornen a parlar. I en darrer lloc, el grup parlamentari de CSQEP està fent molt bona feina, referent en la defensa dels drets socials i de la lluita contra la pobresa.
Rafa: La confluència com a suma de forces i energies, i no pas com absorció o anul·lació dels elements, és l'única manera d'aconseguir liderar els canvis. A les eleccions del setembre el problema que va tenir CSQEP és la bipolarització de dos fronts que es retroalimenten. Del treball dels companys del parlament estem contents, són l'única veu que des de l'oposició dóna preferència a les necessitats socials.

9.    També hem viscut unes eleccions generals en les quals els partits que representeu (ICV i EUiA) han guanyat les eleccions a Catalunya i concretament també a les taules de Premià de Mar, en confluència amb Barcelona en Comú i Podem, entorn d'En Comú Podem. Un èxit electoral i social per a les esquerres. A més Premià compta des de les eleccions amb una senadora, Maria Freixanet, que defensa els drets de les ciutadanes i ciutadans en una de les cambres més conservadores de l'estat espanyol. El futur del govern espanyol està encara sobre les cordes a manca d'un acord, però que penseu que fora bo per al país, per a Catalunya i per a les veïnes i veïns de Premià de Mar en aquest sentit?
Elena: El resultat de les eleccions generals va ser molt bo, a Catalunya vam guanyar les eleccions, i també a Premià. Crec que és una demanda de la gent d'esquerres que els partits superem les nostres diferències i treballem conjuntament. És probable que hi hagi unes noves eleccions i en aquest cas crec que si poguéssim reforçar i ampliar la confluència obtindríem encara millors resultats.
Rafa: Per nosaltres la millor opció és tenir un govern a Espanya d'esquerres, on el pes de la gent d'En Comú Podem, conjuntament amb Podemos, IU ii Compromís sigui determinant, ja que és l'única garantia que les polítiques que es duran a terme tindran com a prioritat la classe treballadora.

10. Quina ha estat i quina voleu que sigui la confluència de les esquerres a Premià de Mar?
Elena: A Premià no va ser possible fer una confluència més enllà de la Coalició d'ICV-EUiA, però des de la seva creació ens hem anat trobant amb el cercle de Podem. Personalment em trobo còmode amb la militància a ICV i en l'espai de les confluències. Ja ho he dit abans, treballar col·lectivament ens fa sense cap dubte, més fortes.

Rafa: A Premià es va intentar, la Coalició va engegar una sèrie de contactes amb els partits d'esquerres de Premià i no ens vam sortir. Continuem creient que la unió no suma sinó que multiplica, si ens haguéssim sortit potser avui tindríem un govern d'esquerres i no pas un de sociovergent. Encara falta molt per les properes però segur que ho tornarem a intentar, Premià necessita que ens posem d'acord i no s'entendria que deixéssim que continués 4 anys més de govern de Ciu i PSC.

divendres, de maig 06, 2016

Una mica més a prop: La Mar Nova No Es Tanca.


Després de cinc dies d'ansietat i conflicte;


Dilluns, quan Serveis Territorials d'Ensenyament prenia la decisió incomprensible i no dialogada de tancar l'escola pública Mar Nova, i el Govern de Premià de Mar ho donava per fet. 

Dimarts, quan els pares i mares de l'Escola s'organizaven per a donar resposta a aquesta decisió; i un Change.org recollia mil firmes diàries, i els carrers s'ompliren de papers informatius; i els partits de l'oposició s'aliniaven amb l'opinió de les famílies.

Dimecres, quan l'escola s'omplia de missatges i pancartes, perquè #LaMarNovaNoEsTanca; quan el portaveu de l'AMPA Jaume Mora exposava per Ràdio Premià de Mar els motius pels quals aquesta decisió havia de revocar-se; quan un grup de pares i mares escrivien un document rebatint tots els possibles arguments que se'ls donaren per tancar-la.

Dijous, quan una delegació de l'AMPA acompanyada per la senadora d'En Comú Podem Maria Freixanet es trobaven amb tots els portaveus d'educació de tots els partits al Parlament; quan una assemblea de Ep! Escola Pública reunia pares i mares de les cinc escoles públiques i totes coincidien en que no podem permetre que es tanqui cap escola pública i es prepararen accions conjuntes.

I després que dimecres i dijous, portaveus de tots els grups polítics de l'Ajuntament es reunissin durant hores i hores per a provar de donar sortida al conflicte;

Sembla ser que avui estem més a prop de salvar La Mar Nova, doncs tots els grups municipals han aconseguit consensuar aquest full de ruta, que celebrem, recolzem, i que farem valdre a la reunió, el proper dijous, amb Serveis Territorials del Maresme.

Perquè La Mar Nova No Es Tanca.
I perquè l'escola pública és el nostre patrimoni.


Acord de tots els grups municipals sobre la situació de l'Escola Mar Nova
En relació al recent anunci per part del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya d’integrar els 11 alumnes de P3 preinscrits a l'Escola Mar Nova a l'Escola Montserrat, tots els grups amb representació a l'Ajuntament de Premià de Mar, CIU, CP-CUP-PA, C’s, PSC, ERC-JxP-AM, ICV-EUIA-E i PP, han acordat:
Propostes per protegir l’oferta educativa del municipi i la millora de qualitat:
1. Convocar una reunió urgent de tots els grups municipals amb la direcció dels serveis territorials per expressar el nostre posicionament de mantenir oberta l’Escola Mar Nova, mantenint les 11 línies de P3 a Premià de Mar.
2. Defensar la línia de P3 pel curs vinent a l’escola Mar Nova per a les famílies que l’han demanat, especialment aquelles que ja tenen germans a l’escola.
3. Buscar la millor direcció que lideri el centre mantenint el model educatiu actiu.
4. Acordar amb els serveis territorials un seguit d’actuacions per garantir la millora de la situació als centres i fer possible la viabilitat a futur. Reclamant els recursos que pugui oferir el Departament per millorar el funcionament de les escoles, donant suport al model educatiu que té cada centre. I oferint una línia d’assessorament/acompanyament, si s’escau amb els recursos de l’Ajuntament, per a totes les escoles del municipi que vulguin fer millores pedagògiques als centres o introduir metodologies innovadores.
5. Vetllar perquè al Consell Escolar Municipal presenti diferents models educatius, i si s’escau, acompanyi als centres que ho desitgin a formar part de xarxes d’escoles innovadores que puguin donar-los suport.
6. Oferir la mediació i acompanyament de l’Ajuntament a les diferents comunitats educatives que ho sol·licitin.
7. Generar espais comunicatius per les bones pràctiques dels centres que ajudin a la visibilitat de  les escoles de municipi i incentivar la seva matrícula.
8. Que la redefinició del futur del mapa escolar de Premià de Mar es faci de manera conjunta i planificada a llarg termini des de la Comissió de mapa escolar generada al Consell Escolar Municipal.


dimecres, de maig 04, 2016


Comunicat: No permetrem el tancament de la Mar Nova

La Coalició ICV-EUiA i En Comú Podem Premià.Ahir vam conèixer, amb ràbia i desconcert, la decisió presa per Serveis Territorials d’Educació del Maresme juntament amb l’Ajuntament de Premià de Mar, de tancar l’escola Mar Nova. Rebutgem plenament aquesta decisió, doncs considerem que és equivocada en el fons i improcedent en les formes.

La Mar Nova és una escola jove (9 anys), petita, engrescadora i acollidora. Forma part de la xarxa pública d’escoles i practica una metodologia innovadora; un sistema educatiu que treballa per projectes, sense llibres i amb racons, i amb una important implicació de les famílies en l’esdevenir quotidià del centre. Podem dir que és una escola experimental molt ben valorada, que practica metodologies educatives que poc a poc s’estan implantant arreu.

És l’única escola de les 8 que hi ha a Premià (l’única de les 11 línies educatives que hi ha a Premià), que treballa en aquesta línia pedagògica, i els pares i les mares que l’escullen ho fan convençudes que aquesta és l’educació que desitgen per als seus infants.
Només per aquest factor, el Departament d’Educació ja hauria de vetllar pel bon desenvolupament d’aquesta escola; cuidar-la i acompanyar-la, potenciar-la i no tancar-la; com ho fa amb altres escoles similars d’altres territoris involucrades en l’EscolaNova21.

La decisió de tancar aquesta escola, a més, es pren sense cap mena de diàleg: no n’és partícip la comunitat educativa, no n’és partícip la representació política del ple de l’ajuntament, no n’és partícip la societat civil organitzada en matèria educativa; la decisió es pren a porta tancada i es presenta com a inamovible.

Entenem, doncs, que la decisió és equivocada, i que està presa en males condicions. Exigim al Departament d’Educació que revisi la seva decisió, i que comenci aquesta revisió demanant una reunió amb tots els agents educatius que es veuen afectats per la seva decisió, començant per l’AMPA que aglutina les famílies.

Més enllà de la gravetat del que significa per a l’alumnat, les famílies i el professorat d’aquesta escola perdre el seu projecte educatiu i reintegrar-se en una altra escola, entenem que la pèrdua afecta al conjunt del poble de Premià de Mar, que, de complir-se la previsió del tancament, perdria una opció que dóna riquesa a les possibilitats d’escollir model educatiu per als nostres infants i pels que hauran de venir.

Finalment, l’eliminació de la Mar Nova significaria una baixada substancial en la ràtio d’escoles públiques a Premià, doncs, de ser així, en dos anys passaríem a tenir el 50% de l’oferta educativa en escoles privades concertades. Un procés de privatització del sistema educatiu que significa que l’educació poc a poc deixa de formar part de l’àmbit dels drets de ciutadania per a passar a quedar subjecta als marges del negoci.

A tot això, La Coalició ICV-EUiA i En Comú Podem Premià;

Entenem que, en el cas que la baixada de natalitat sigui motiu per a tancar línies de P3 i escoles senceres, aquest tancament mai pot fer-se sobre línies d’escola pública.

Entenem que, en el cas que el tancament respongui a un desacord sobre el model pedagògic emprat, aquesta opció no és coherent amb l’aposta per la innovació que el Departament d’educació predica i recolza en altres territoris de Catalunya.

Entenem que, en el cas que es tracti de desacord sobre la direcció del centre, ens consta que existeixen persones formades en la línia pedagògica escollida pel centre que podrien assumir-la.

Entenem, doncs, que res justifica el tancament d’aquesta escola pública, ni de cap altra; i ho entendríem molt millor si aquest tema s’hagués parlat políticament, socialment, i amb la comunitat educativa. Exigim que així sigui.


No quedant a l’espera, ens emplacem a la mobilització de tots els actius socials i polítics que tenim a l’abast per a impedir aquest tancament; perquè #LaMarNovaNoEsTanca.
diumenge, d’abril 17, 2016

Tornem a parlar del Port: ens oposem a la construcció del centre comercial sobre el marLa Coalició no vam assistir a l’acte de col·locació de la primera pedra d’urbanització del Port.
Nosaltres defensem un Port dedicat al mar, a la pesca, a l’oci esportiu i al coneixement de l’entorn, per això continuem treballant per fer front al projecte especulatiu que l’equip de govern, i una estreta majoria del nostre Ple defensen.
El projecte actual és:
Una atemptat a la mobilitat, ja complicada del nostre municipi. Es preveu un accés de més de 10.000 cotxes diaris, que inevitablement afectarà als barris més popers, i al conjunt del municipi.
Un nou atac al petit comerç. Seguim veient com es tanquen les botigues que durant anys han format el teixit comercial local i com s’obren superfícies més grans de marques globalitzades. Perdem llocs de treball de qualitat i els canviem per llocs de treball precaris. Perdem identitat i la canviem per globalització. Perdem producte de qualitat i el canviem per baix cost.
Poc respectuós amb el valuós entorn en el que es situa, el mar.
És per això que la Coalició ens oposem a la seva construcció i ho fem amb totes les eines institucionals que tenim al nostre abast, ens hem coordinat amb el grup parlamentari de Catalunya Sí Que Es Pot, que han presentat una proposta d’acord contraria al projecte que properament es debatrà al Parlament, ho estem fent també amb els grups d’En Comú Podem del Congrés i el Senat, i per suposat ho continuarem fent al Ple municipal, perquè creiem que cal buscar una alternativa que prioritzi la sostenibilitat al benefici econòmic, i busquem per tots els mitjans minimitzar l’impacte negatiu del projecte actual.