dijous, de desembre 14, 2017

Per què hem votat en contra del pressupost?

Ahir el nostre grup va votar en contra de l’aprovació del pressupost municipal pel 2018.
El pressupost de CiU i PSC està mancat de despesa social. No és pro-actiu per solucionar les mancances de la nostra vila i els problemes dels nostres veïns i veïnes. 

Una de les mancances més greus la trobem en la partida de "Suport a les famílies", una partida que ha de servir per resoldre situacions de pobresa severa que viuen alguns del nostres veïns i veïnes. Cal recordar que estudis com els de Premià Social han valorat que a Premià poden haver 400 famílies sense cap ingrés (ni laboral ni assistencial). Això significa una extrema pobresa que no podem acceptar.
El nostre compromís és la Pobresa Zero.
Malgrat això, hem reconèixer i agrair que l’equip de govern, a partir de les converses mantingudes amb nosaltres, hagi incrementat en 50.000€ la dotació per aquesta partida. És una bona notícia, però segons les dades que tenim, malauradament és insuficient.

D’altra banda, aquest és un pressupost amb poca participació ciutadana. És justament la ciutadania qui té una major capacitat per identificar i assenyalar les mancances presents al municipi.
Així, la partida destinada a pressupost participatiu, una petita part del total, en lloc de promoure projectes engrescadors i que puguin donar un valor afegit a Premià, pretenen donar cobertura a necessitats bàsiques. Les propostes més votades fan referència a la manca d’inversió en les escoles públiques, neteja o serveis socials.
És molt significatiu, i assenyala amb claredat, quina serien les prioritats dels nostres veïns i veïnes si poguessin decidir més enllà dels 200.000€ del pressupost participatiu actual.

Tant per la ciutadania, i així ho demostra el resultat del pressupost participatiu, com pel nostre grup, la qualitat de les nostres escoles públiques és una prioritat. És per això que aquest ha estat una de les nostres condicions per poder abstenir-nos a aquest pressupost.
No hem aconseguit un augment de la partida destinada a inversió en les escoles, però sí, el compromís d’incrementar la dotació si els projectes presentats per la comunitat educativa ho requereixen.

Tampoc veiem reflectit el nostre posicionament en l’apartat d’ingressos, manca dotar-los d'una tarifació i imposició progressiva, que atengui a criteris socials i de renda.

CiU i PSC han aprovat doncs, amb el suport d’ERC i el PP,  un pressupost pel 2018 limitat i insuficient en molts aspectes, sense cap pretensió de resoldre els problemes que tenim i sense propostes ambicioses per Premià.