dimarts, de novembre 24, 2015

Posicionament sobre el pressupost 2016

Al programa amb el que ens vam presentar a les darreres eleccions parlaven que com a Coalició "apostàvem pel rendiment de comptes, la transparència i la informació ciutadana, la regulació i el control de l’actuació pública, la incidència de la ciutadania en les decisions". Aquestes demandes no es veuen reflectides ni a la forma i ni al fons als pressupostos pel 2016 que s’han aprovat al darrer ple.
Quan diem que no estem d’acord en la forma d’aquests pressupost és perquè se’ns presenta una taula de ingressos i despeses que se’ns fa molt difícil de valorar.
Fer uns pressupost participatiu, amb tots els respectes, no és penjar una presentació amb PDF a la web de l’ajuntament i esperar aportacions. Perquè no deixa de ser un brindis al sol esperar que la gent entengui l'Excel a primeres i que tingui capacitat per, en un parell de setmanes poder fer aportacions de qualitat, que no siguin alguna cosa semblant a una carta als reis. Tal i com vam comentar amb el regidor Méndez, per fer un procés realment participatiu, hauríem d'existir una sèrie de reunions amb els responsables tècnics i polítics de cada area, on es pogués valorar des de el inici les necessitats de cada una d’elles i a partir d’aquestes necessitats valorar les prioritats i establir un procediment de control. No només els regidors i regidores sinó també els veïns i veïnes que hi vulguin participar. I des d’aquestes necessitats mirar d’obtenir els ingressos per dur-les a terme.
Dona la sensació, al menys tal i com se’ns presenten el pressupost, per exemple que el que es busca és poder vendre la idea que Premià és el municipi amb la menor pressió fiscal del Maresme i desprès quadrar les despeses perquè no s’espatlli la gràfica.
El nostre parer és que son les necessitats que té el nostre municipi les que ens ha de fer buscar els ingressos per cobrir-les.
A més des de el punt de vista de la planificació de Pressupostos, el nostre grup creu que hauríem de ser plurianuals, revisables i actualitzables, cada any si volen, ja que com li agrada dir al senyor regidor un pressupost és una cosa viva. Però em de conèixer quin és el pla d’inversions d’aquest equip de govern per aquesta legislatura, tot i tenir en compte que bona part d’aquests inversions estan finançades totalment o parcialment per altres administracions.
La fiscalitat, però, ha de ser progressiva, tan quan parlem de taxes com de preus públics, s'ha d'establir un sistema que estigui en funció de la renda individual o familiar, així com a d’altres circumstàncies personal i/o familiars. En aquest punt aplaudim la predisposició de l'equip de govern per parlar-ne.

Pel que fa al fons, tal i com ja hem comentat tampoc ens agraden algunes de les partides.

Comentarem algunes d'elles:

- Cal una dotació superior en la partida de "Suport a les famílies". Tot i el creixement de 180.000 a 200.000 euros, pensem que és clarament insuficient per pal·liar l'excepcionalitat de la situació actual.
Aquesta partida pot servir com a exemple, de la nostra queixa al fet que les quantitats fixada està posada sense fer un estudi previ de les necessitats de la població. Per exemple segons els càlculs dels companys i companyes de Premià Social, (només com a aproximació) poden haver-hi entorn 400 famílies sense cap ingrés (ni laboral ni assistencial). 

-Trobem a faltar també una clara aposta per les politiques de joventut, o la manca de la iniciativa en politiques culturals, on l'Amistat se'n porta més de la meitat del pressupost de cultura, a més si tenim en compte que una de les partides grans és la de posar cartelleres al poble. El qual te més a veure amb el pla de xoc de neteja, que no pas amb la política cultural.

- Creiem que hi ha partides de contractació externa que hauria de ser assumits per personal contractat directament per l'ajuntament, es a dir re-municipalitzant serveis com ara la neteja o el manteniment.  No podem perdre pel nostre municipi, el benefici industrial que estem pagant actualment, en un moment on son tan necessaris tots els ingressos que podem aconseguir.

- Tampoc entenem si tenint arquitectes a la plantilla, existeixi una partida per projectes, direcció d'obra  i assistència tècnica amb un increment tant substancial. I més si com ens ha comentat el senyor regidor, aquest increment és pel projecte de Can Sanpere que encara no s'ha fet el procés de participació i per tant no sabem que volem els nostres veïns i veïnes fer a aquell espai.
  
En definitiva vam votar no a l’aprovació del pressupost del 2016, ja que no ens agrada i el trobem insuficient el procediment d'elaboració, aprovació i difusió del pressupost municipal, ens agradaria que s’hagués realitzat de manera participada per la ciutadania, on hagués existit un rendiment de comptes públic, periòdic i entenedor, per tal d'afavorir la transparència , millorant la informació ciutadana, la regulació i el control de l’actuació pública i la incidència de la ciutadania en les decisions d'aquest municipi.dijous, de novembre 19, 2015

Tarifació social com a garantia d'accés als serveis públics


 • En el moment actual vivim una crisi econòmica que ha augmentat les desigualtats entre les persones, fet que propicia que molts dels nostres veïns i veïnes no puguin accedir a alguns dels serveis municipals que s'ofereixen; serveixi d'exemple que l'Escola Bressol Municipal, per primera vegada, va iniciar aquest curs sense completar totes les places per manca de matrícules.
  Davant aquesta situació, la nostra formació proposa uns preus públics dels serveis municipals adaptats a la capacitat d'esforç de cada persona segons la seva renda.
  Es tracta de fer accessibles els serveis municipals (culturals, educatius, esportius, etc.) de forma universal sense haver de passar per tràmits sovint estigmatitzadors, com ara la sol·licitud d'ajuts i beques als Serveis Socials.
  No n´hi ha prou amb tenir equipaments i serveis, el que cal és que tothom hi pugui accedir. El model que defensa la nostra coalició és la tarifació social, on hi hagi un accés equitatiu per a tothom i on ningú quedi exclòs de l´oportunitat d´accedir al servei o equipament.
  Per tal d'aplicar-la,  primer hem de saber qui va i qui no va als nostres equipaments i serveis, i si el preu suposa una barrera econòmica; aquest punt és important per disposar de la suficient informació per realitzar una tarifació basada en criteris d'equitat i no d'assistencialisme, i que permeti preus adaptables a la renda disponible de les famílies, que siguin fàcils de gestionar i que respectin la confidencialitat i la intimitat de les dades econòmiques dels usuaris i usuàries.
  Aquest tipus de tarifació ja s'aplica a municipis on la nostra coalició governa, com ara a Sant Feliu de Llobregat, i està en període d'estudi a d'altres. Sabem per la seva experiència que funciona i que, per tant, pot ser exportable al nostre municipi. Per aquest motiu, al passat Ple del mes d´octubre vàrem demanar a l'Equip de Govern que apliqués una tarifació social tenint com a objectiu últim garantir l'accés als serveis i equipaments municipals. Serveis com l'Escola Municipal de Música amb tarifes clarament restrictives han de ser revisats per tal de revertir aquesta situació.