dimarts, d’agost 29, 2006

Aquest espai inicia el seu curs amb l'objectiu d'ampliar l'activitat de la COALICIÓ D'ESQUERRES de Premià de Mar en l'àmbit de la comunicació. La Coalició és un àmbit social i polític que vol articular idees, propostes i activitats a la nostra localitat en una línia genèricament d'esquerres, oberta a tendències i sensibilitats de diversa procedència. La Coalició intervé en la vida política i social tant en el que anomenem "agenda política" (eleccions, campanyes, mobilitzacions o debat d'idees conjunturals) com en una idea més general del sentit polític i cultural no lligada exclusivament a les contingències (inevitables) de l'esmentada "agenda". Pensem que les idees i les línies d'intervenció sociopolítica funcionen més enllà dels contorns de partit, sense defugir-los, i s'han d'expressar en marcs de referència més amplis. La manera "peculiar" de funcionar de la qual ens hem dotat la gent de la COALI, intenta recorrer aquest camí. Lluny d'un debat i d'una controvèrsia estèril, a parer nostre, entre la política i la societat, la nostra organització vol reforçar la política amb les dosis necessàries de cultura i referència històrica i patrimonial. Les esquerres no poden moure la seva acció només dins d'un cercle tancat definit per les agendes electorals. Cal, i molt, establir els nexes entre organització, activitat social i debat cultural il·limitat. Per poder aproximar-nos a aquests objectius, la COALICIÓ funciona en tres àmbits: INSTITUCIONAL, SOCIAL I ORGANITZATIU. Ens organitzem en base a assemblees i grups coordinadors oberts, no es diferencien les aportacions de militants de partit o d'independents. Sumem a les sigles d'ICV i EUIA, les aportacions individuals de tota mena. No renunciem al patrimoni comú i plural de l'esquerra, ni a la seva història, ni als seus encerts ni a les necessàries revisions que l'experiència suggereix. Aquest blog inicia un marc de comunicació, com també ja s'ha iniciat un espai d'encontre al nostre local del carrer del Segle, 5. La Coalició es consolida al municipi, a la societat premianenca i aviat, també, a la xarxa. Salutacions.


candidatura municipals 2003


SOCIETAT PREMIANENCA I PARTICIPACIÓ A DEBAT
(escrit publicat a la revista municipal Vila Primilia del mes d'agost)

Un bon tractament de la realitat de Premià de Mar requereix una visió àmplia del que significa la seva població, la seva composició social i el grau de relació entre aquesta ciutadania i les institucions que la representen. Ens hauria de preocupar molt més arribar a conèixer els motius de la invisibilitat de sectors socials i d’expressions culturals d'una localitat cada vegada més densa i diversificada. Les polítiques socials mereixen el primer lloc en l'escala de prioritats de l'acció municipal. A Premià es donen formes diverses d’exclusió social (no parlem només d’indicadors econòmics). Vivim en una societat capitalista que exclou, vulnera drets i discrimina. L'àmbit municipal té poques competències legislatives però, malgrat això, ha d’adreçar les seves prioritats d’actuació cap als sectors d'exclusió. El model de ciutat que propugnem, les dones i homes d’esquerres, es fonamenta en dos eixos de cohesió social: les polítiques d'atenció social i les pràctiques d’inclusió ciutadana. A banda de gestionar els serveis imprescindibles, els quals depenen sovint d'altres administracions, s'ha de fer visible el Premià de les desigualtats i dels “altres col·lectius". Qualsevol esdeveniment públic mereix una orientació oberta a tots el barris i a tots els sectors socials. No podem continuar instal·lats en una concepció de societat civil microcòsmica limitada al Casc Antic i als sectors conscients del "fet premianenc". Cal sumar a tot allò que ja funciona un estil i unes pràctiques que tendeixin a fer visible "el que no surt a la foto" del Premià oficial. Lluny de pretendre substituir un model de Premià per un altre d’idíl·lic i formalment multicultural, proposem fer ús dels instruments objectius de coneixement del Premià real: informes sobre convivència, plans sectorials, coneixement de les entitats i col·lectius que representen els ciutadans nouvinguts... En termes culturals, seria bo, aplicar un model basat en la concurrència de cultures i d’idees, fent evident el caràcter plural i complex de la societat premianenca. En projecció exterior convindria potenciar les experiències de cooperació i desenvolupament sorgides de la societat civil: amb Llatinoamèrica (Tarija) o amb el poble del Sàhara (per esmentar dos exemples propers i reals). Volem i demanem una major dedicació a l'eix social i participatiu. Les limitacions pressupostàries haurien de servir per destriar les despeses supèrflues i propagandístiques d'aquelles destinades a allò que funciona a fons tot l'any i que no podem substituir per polítiques “d’aparador”. Tot un model. És el debat i el repte que assumim les dones i els homes de la Coalició d’Esquerres des d’ara mateix.