diumenge, de setembre 15, 2013

VOLEM DECIDIR-HO TOT


Drets nacionals sí, drets socials també.

Catalunya es troba en un dels moments més transcendents de la seva història, fent front a una triple crisi, econòmica i social, política i de les relacions amb l’Estat.

La crisi econòmica i les polítiques austericides impulsades per la Unió Europea, el govern de l’Estat i el govern català estan perjudicant greument les condicions de vida de les classes populars, amb l’increment de l’atur, la pobresa i les desigualtats.

Patim una profunda crisi del sistema polític que s’expressa en els casos de corrupció que afecten tant el PP i el PSOE com CiU; en la degradació de la qualitat democràtica de les institucions, com posa en evidència la no presentació dels pressupostos de 2013; i en la manca de transparència i de fórmules reals de participació ciutadanes.

L’encaix de Catalunya a l’Estat és qüestionat per la majoria de la ciutadania. Avui hi ha una majoria social que rebutja radicalment el procés de recentralització impulsat pel govern del PP, els atacs contra la llengua i la cultura catalanes; així com l’actual marc autonòmic, un marc institucional que no reconeix ni la personalitat nacional de Catalunya, ni la plena voluntad d’autogovern, ni garanteix els recursos econòmics que en justícia ens corresponen.

Per la Coalició d’Esquerres la llibertat de Catalunya per decidir el seu futur forma part d’un projecte de país superador de les desigualtats socials, amb una economia ecològica i una nova política participativa i neta de corrupció.


ICV-EUIA, sempre hem reivindicat el dret a l’autodeterminació, ens referment en el compromís amb el dret a decidir del poble de Catalunya i en la necessitat d’exercir aquest dret com a únic camí per resoldre democràticament el conflicte obert amb l’Estat i per avançar cap a la sobirania de Catalunya.

El camí que hem encetat és il·lusionant i mobilitzador, però no és un camí fàcil.
Té enemics molt poderosos contraris a l’expressió democràtica del poble de Catalunya, començant pel govern del PP. Perquè tingui èxit cal sumar el major nombre possible de voluntats compromeses amb el principi democràtic del dret de les catalanes i els catalans a decidir lliurement el futur.

És fonamental que la societat catalana, amb tota la diversitat de sentiments de pertinença i d’objectius nacionals plurals, continuï sent un sol poble.


ICV-EUIA és una formació d’esquerres i ecologista amb diferents sensibilitats nacionals, federals, confederals i independentistes que té com a punt de trobada la transformació social i política del país, l’exercici del dret a decidir i l’objectiu d’un estat propi que permeti establir lliurement la relació amb l’Estat i Europa.

diumenge, de juny 30, 2013

APROBADA!!

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUIA-E DE L’AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR PER DEMANAR L’AJORNAMENT DEL PAGAMENT DE L’IMPOST DE BENS INMOBLES

Atès que estem patint en un moment de forta crisi econòmica, que provoca que moltes famílies han vist reduït els seus ingressos globals, provocant que hi hagi moltes d’elles sense cap tipus d’ingressos econòmics.

Atès que estem davant d’una situació social que cada dia afecta a més famílies i que es concreta en l’àmbit local, ja que són els ajuntaments en un moment de crisi econòmica com l’actual on es dirigeixen majoritàriament les persones i famílies afectades a la recerca d'ajuda.

Atès que l’IBI és un impost que gestiona directament l’Ajuntament.

Atès que en cas que les famílies no puguin pagar aquest impost dins del termini establert se les penalitza amb un recàrrec important sobre l’import a pagar.

Per tot això, el grup municipal d’ICV-EUiA-E proposa que el Ple Municipal de PREMIÀ DE MAR adopti els següents ACORDS:

Primer. Que els serveis socials municipals estudien els casos en els quals la demora en el pagament d’aquest impost sigui provocada per una greu situació econòmica.

Segon. Que en cas que els serveis socials municipals així ho considerin s’ajorni el pagament de l’IBI sense aplicar-se cap tipus de recàrrec per l’incompliment del termini de pagament.

dijous, de juny 13, 2013

Firma!


L’Estatut de Catalunya assegura que “les famílies o persones en situació de pobresa tenen dret a accedir a una Renda Garantida Ciutadana que els garanteixi una vida digna”. Aquest dret però no és una realitat.
Per aquest motiu, diverses organitzacions polítiques i socials s’han decidit a presentar una ILP (Iniciativa Legislativa Popular) sobre la Renda mínima Ciutadana. Un projecte de llei que desenvolupi aquest dret. Si es recullen 50mil signatures ciutadanes, aquesta proposta arribarà al Parlament de Catalunya i haurà de ser debatuda i votada.
Cal que aquesta iniciativa tingui molt suport, molta repercussió, per tal que el Parlament es senti pressionat a prendre-se-la seriosament, a votar-la sabent que té el control del poble, cal que sigui molt difícil rebutjar-la.
Què és una Renda Garantida de Ciutadania? És una renda que tindrà dret a rebre qualsevol ciutadà o ciutadana quan es trobi en situació de pobresa. La quantia d’aquesta renda serà de 7.968€ l’any. La xifra establerta és la que el propi Parlament de Catalunya considera indispensable per a dur una vida digna a Catalunya. En el cas de persones amb pensions o salaris inferiors a aquesta quantitat, aquests seran complementats fins a arribar a la xifra de la dignitat.
L’accés a aquesta renda tindrà caràcter incondicional, no subjecta a cap obligació de seguir cursos, perquè el dret a la vida i a la subsistència ha de ser incondicional. Tindrà també caràcter indefinit, fins que la persona surti de la situació de pobresa.


Aquesta és una proposta factible, revolucionària i solidària; feta des de la convicció que cap persona a ha de viure en la misèria.
A Catalunya hi ha diners, molts, però estan en poques mans. 300 famílies controlen l’economia, els mitjans i les empreses del país. Exigim redistribució de la riquesa.
Des d’ICV-EUiA hem batallat per aconseguir aquesta Renda Mínima diverses vegades el Parlament. La proposta sempre s’ha tombat. Aquesta vegada, amb la presentació de la ILP per a la Renta Garantida, esperem que la pressió popular sigui suficient, que sigui superior a la que ha aconseguit ICV-EUiA fins al moment. Esperem que la ciutadania es mobilitzi, que pressioni, que s’asseguri que el govern que ha escollit legisla al seu favor.Per això us demanem que firmeu, allà on us sembli, moltes entitats i organitzacions recullen firmes. També podeu passar qualsevol dilluns a les 19h pel local de La Coali (ICV-EUiA), al carrer del Segle número 5 (darrera l’Ajuntament) de Premià de Mar, i demanar-nos el full per a poder firmar. Si anem juntes, ho podem tot.