dimarts, de març 13, 2018

Per una gestió de l'aigua i l'electricitat com a bé comú


Des de la Coalició ICV-EUiA apostem per un nou municipalisme que impulsi economies locals equitatives, cooperatives i sostenibles.
Apostem per un Premià que lluiti contra la crisi amb accions locals per un canvi de model productiu, amb acords socials i territorials per defensar serveis com l'aigua i l’electricitat, sent motors d'una economia verda i socialment justa.
Apostem doncs per la gestió pública de l’aigua i l’energia com a béns comuns. Per aquest motiu presentem dues mocions al ple de març:

· L’AIGUA COM A BÉ I SERVEI PÚBLIC
Presentem una moció per demanar, en coherència amb la sentència que anul·la el concurs de privatització d’Aigües Ter Llobregat, que torni a ser una empresa pública, atès que des de la seva privatització el preu de l'aigua en alta ha pujat un 85%.
Així mateix, el futur Govern de la Generalitat ha de presentar les iniciatives legislatives pertinents perquè la xarxa d'abastiment en alta Ter-Llobregat es defineixi com un bé comú i com un servei que atén un dret humà essencial per a la vida i que no pot ésser objecte d'afany de lucre.

· UN MODEL ENERGÈTIC JUST I SOSTENIBLE
Presentem una moció per demancar que l'ajuntament aposti per un nou model energètic just,  sostenible i participatiu; contractant el subministrament d'energia 100% renovable i d’economia social. I perquè redacti i porti al Ple municipal un Pla Director per abastir els equipaments municipals de serveis de producció per l’autoconsum. També perquè estudiï fórmules de participació entre l'Ajuntament i cooperatives de consum i producció d'energies renovables per tal d’impulsar el canvi de model energètic al nostre país, amb sintonia amb els compromisos per combatre el canvi climàtic i els interessos dels oligopolis energètics, i en defensa de les persones consumidores.