divendres, de gener 28, 2011

EL PERQUÈ DEL NOSTRE VOT NEGATIU ALS PRESSUPOSTOS

El passat dia 26 de gener s’ha aprovat el pressupost de l’Ajuntament per l’any 2011, amb el vot contrari del nostre Grup Municipal ICV-EUiA-EPM, fent les següents consideracions:

Aquest pressupost té una reducció de més de 900.000,00 euros, donat que l’aportació de l’Estat i la resta d’administracions tenen una disminució molt important, així com la de venda de places d’aparcament que el 2010 va ser de 530.000,00 euros i que no es va complir essent la previsió per aquest any tan sols de 80.000,00 euros.

El nostre Grup va fer la proposta que la quantitat ingressada per la venda de paper, vidre etc (115.00,00 €) es destinés a projectes Mediambientals, millora de places i jardins , per tal de que els ciutadans valorin el fet de reciclar.

En quant a les despeses, el capítol de Personal té una reducció del 5.6 % motivat per la baixada i posterior congelació salarial del personal de l’administració, malgrat que, en contra de la nostra opinió, determinats llocs de treball de categories altes vegin augmentada la seva retribució anual i la creació d’algunes places que no són necessàries en aquest moment de contenció de la despesa.

En cooperació, torna a baixar la partida en un 32% (en el 2010 ja va ser retallada en un 24%), cosa que fa inviables els projectes que diferents entitats de Premià estan desenvolupant en el tercer món. Desapareix la partida destinada a posar en funcionament el transport adaptat. Baixa la partida destinada a l’adequació i millora d’escoles en 30.000,00 €, amb el compromís d’incorporar la partida no utilitzada en el 2010. Cal esmentar l’important augment destinat al Servei d’Atenció Domiciliaria (SAD) i a l’aplicació de la Llei d’Autonomia Personal, ja que a més de les persones que es beneficiaven el 2010 s’han d’afegir les noves famílies que se’n puguin beneficiar aquest any.

En el capítol d’inversions, es continuen els projectes engegats en l’actual legislatura, i per l’actuació aprovada en el marc de la Llei de Barris.

No entenem però que s’aprovi una nova actuació en places i carrers per un import de 600.000,00€ (finançada amb préstec, amb l’endeubtament que això suposa), tenint en compte que l’equip de govern ha tingut recursos suficients en els darrers dos anys ( Fons estatals per import de 8 milions d’euros aproximadament) i ara en any electoral venen les presses per fer allò que fins ara no han considerat prioritari, essent molt necessari donat l’estat de deixadesa que presenten.

En definitiva uns pressupostos condicionats per la situació de crisi, i per ser un any electoral.

dimecres, de gener 12, 2011


Premià de Mar té una de les façanes marítimes més castigades del Maresme degut a diverses actuacions com la construcció del port i per tant la continua reposició de sorra que deteriora el fons marí i que de fet és només una solució temporal. Per una altra banda, el traçat de les vies ferroviàries i la NII no ens ajuda a tenir un passeig marítim agradable.

Hi ha alternatives sostenibles, les debatrem el proper 28 de gener a les 19h a la Biblioteca Martí Rosselló amb el Salvador Milà, diputat del grup ICV-EUiA.

Us esperem!