dijous, d’octubre 11, 2018

IBI: una eina per fer un municipi més just


El grup municipal de la Coalició d’Esquerres va demanar públicament en el passat ple de setembre que l’equip de govern convoqués una reunió amb tots els grups del consistori per tal de debatre les taxes que s’han d’aprovar properament.

Aquesta reunió es va produir fa unes setmanes i en la mateixa, vam fer constar les nostres propostes que bàsicament ja les havíem fet públiques anteriorment en diversos plens.

Per una banda vam proposar un IBI Comercial i especial pel port per tal de recaptar més a certs comerços, els de valor cadastral més alt, i amb aquesta recaptació fer promoció per tot el comerç local. Això s’aconseguiria amb un tipus diferenciat per als immobles amb un valor cadastral mes alt fins al topall del 1,10 de tipus màxim, i seria aplicable al 10% dels rebuts del padró amb aquest ús.  Segons les valoracions fetes pels tècnics de l’ajuntament aquesta modificació comportaria un increment en els ingressos d’ aproximadament    60.000 €. Creiem que no hi ha cap raó per renunciar-hi i utilitzar-ho per exemple en promoció econòmica. A més quan finalment es modifiqui la valoració del cadastre de la zona comercial del port aquesta quantitat serà encara major.

Per altra banda, demanen la creació d’una subvenció de l’IBI per promocionar activitats econòmiques que declarem, com a municipi, d'especial interès que inclogui:

- Exempció del 50% del IBI durant els primers 2 anys d’inici d’activitat per auto-ocupació i autònoms.

- Bonificació del 70% de l’IBI als comerços declarats emblemàtics.

Atès que no hi ha la normativa legal que ho possibiliti aplicar un recàrrec als pisos buits, demanem que l’equip de govern estudi la manera d’aplicar bonificacions en forma de subvencions per aquells propietaris que reformin habitatges i els destinin al mercat de lloguer amb un preu de mercat no superior a l’índex de referència de preus de lloguer de Catalunya.
De la mateixa manera que, tal i com hem vingut reclamant en diversos plens, s’ha de reformar profundament l’actual subvenció al pagament de l’IBI, per tal que es facilitin encara més la subvenció, atès que no és suficient l’actual que deixa fora molta gent, per exemple es podria aplicar una subvenció del 50% de la quota líquida del impost per a les persones vídues de més de 65 anys propietàries o llogateres, amb una renda bruta inferior a 1,5 vegades el IRSC, que siguin propietàries, o llogateres del seu habitatge habitual i els/les propietaris/àries els repercuteixen el impost sobre béns immobles.