dijous, de maig 24, 2018

La draga no és la solució


Fa moltes setmanes, que venim demanant a l’equip de govern una reunió per tal de fer seguiment com cal de l’estat de les nostres platges i de les intervencions previstes, ho hem reclamat tant per mail com al mateix ple en diverses ocasions.

Un dels temes que volíem tractar era el mètode que utilitzaria la concessionària del port per fer el transvasament de sorres al que està obligat, ja que entenem que aquest s’ha d’escollir en funció d’un estudi que indiqui quin és el menys perjudicial pel medi marí. Encara no s’ha produït aquesta reunió -està finalment prevista per la setmana vinent- però la draga, un mètode reconegudament agressiu, sí que ja ha arribat per tal de fer efectiu el transvasament.

Fa temps que denunciem que gairebé l´única mesura que s’ha pres per tal de pal·liar la dinàmica de pèrdua de sorra del litoral, ha estat els continus aportaments de sorra a la platja.

Fins al moment, hem tingut una gestió costanera reactiva i desintegrada on no hi ha hagut cap estratègia a llarg termini, ni coordinació, ni seguiment. La majoria d'actuacions són de caràcter conjuntural per acontentar demandes puntuals, i s'opta per anar apedaçant els problemes que es van manifestant, que seran cada vegada més greus i irreversibles.
És temps de canviar aquesta dinàmica. El territori del Maresme fa ja molts anys que reclama no només reaccionar davant la urgència sinó fixar una visió i actuació estructural, definitiva i consensuada entre totes les administracions implicades que compti amb l'opinió d'experts i agents socials. Una gestió del litoral que actuï sobre tot el sistema ecològic i aconsegueixi tornar a la comarca del Maresme un equilibri i un pacte entre l'actuació humana i la dinàmica pròpia de la naturalesa.

Més enllà de la urgència, s’han de buscar solucions estructurals a mig-llarg termini d'actuació sobre el conjunt del sistema ecològic basades en les recomanacions científiques, com són:

a) Accions de caràcter tou i dinàmic amb integració paisatgística i restauració natural.

b) Recuperar la funcionalitat de la desembocadura del riu Tordera amb una correcta gestió dels sediments de la conca fluvial i la zona deltaica del riu, així com de les dinàmiques de les rieres de tot el Maresme, que alleugen part del dèficit sedimentari que les platges presenten.

c) Resituar les construccions i canalitzacions que estan impedint l'aportació natural de sediments a les platges, així com assegurar el compromís dels ports amb la seva part de responsabilitat.

En definitiva: buscar restablir l'equilibri sedimentari i generar espai per als processos costaners.

Demanem deixar de perjudicar el nostre mar i el seu entorn. Demanem un compromís de totes les forces polítiques i de l’equip de govern, per a pressionar el Ministeri i exigir que aquesta actuació es dugui a terme amb celeritat, quan abans millor, per evitar seguir llençant els diners i, sobretot, per evitar que l’extracció de sorra es segueixi produint amb mètodes traumàtics pel fons marí.

La protecció i regeneració del litoral requereix d’un compromís a tots els nivells polítics i d’una estratègia consensuada i pactada. És per això que venim reclamant aquesta reunió, i és per això que denunciem la deixadesa del govern del nostre poble, amb un alcalde al capdavant que ha demostrat no tenir cap sensibilitat per la recuperació i la protecció del litoral.

dimarts, de maig 15, 2018

Posicionament del vot sobre Can Sanpere


Al ple d'abril l’equip de govern va presentar una proposta al ple referent a l’aprovació provisional de la modificació del POUM de la zona de Can Sanpere. Una proposta que no va ser aprovada donat que els grups de l’havien recolzat PP i Cs sobtadament van retirar el seu suport, arribant a la situació que els mateixos membres del govern (CiU i PSC) que feien la proposta no la van votar a favor. Conduint així la tramitació del POUM que havia de fer possible l’expropiació a un carreró sense sortida.

Cal recordar que aquesta modificació del POUM es va aprovar inicialment amb els vots de l’equip de govern (PSC i CiU), Cs i PP. El nostre grup vam votar en contra perquè aquesta modificació implicava la inclusió d’un edifici amb la possibilitat, no amagada, de vendre’l per fer 50 vivendes, es a dir que era contraria al resultat de la consulta popular i no respectava el principi de 100% públic.

El nostre grup sempre ha defensat i ha fet propostes per fer possible un Can Sanpere 100% públic, al mateix temps hem donat suport a totes les iniciatives fetes per l’actual, i pels anteriors, equips de govern que així ho garantien.

En aquest cas, i en relació a aquesta modificació, el govern no va recollir cap de les aportacions que vam fer durant la negociació, i va pactar la modificació del POUM amb el PP i Ciutadans, que eren els grups disposats a trencant l’acord de fer realitat un Can Sanpere 100% públic.

Així, els responsables de la situació actual, amb una tramitació del POUM aturada, són l’equip de govern i els grups municipals de Ciutadans i el PP, que van iniciar un camí que ara deixaran a mig acabar, amb les greus conseqüències que això implica per a la nostra vila.

Per tal d’evitar aquestes conseqüències i seguir treballant per fer realitat un espai 100% públic al centre de Premià,  des de la Coalició d’Esquerres hem estat disposats a tornar a negociar la modificació del POUM, però des de l’equip de govern se’ns ha negat cap possibilitat de pacte, fet que lamentem profundament.

La Coalició d’Esquerres sempre ens hem mostrat disposats al diàleg i l’acord, el que no podem tolerar és que des de la intransigència de no voler acceptar i comprometre’s amb cap de les nostres propostes se’ns demanin responsabilitats, quan els grups responsables de la situació actual s’inhibeixen i culpen a la resta.

El nostre posicionament continua sent contrari a la inclusió del mal anomenat edifici bufanda, aquest edifici que ha d’albergar unes 50 habitatges, i se’ns han negat totes les propostes que hem fet, així que de cap de les maneres podrem fer un vot favorable a aquesta proposta que el govern municipal torna a portar a ple. A veure si com a mínim aquesta vegada ells són capaços de votar-la a favor.

Per un Can Sanpere 100% públic!