dimecres, de maig 04, 2016


Comunicat: No permetrem el tancament de la Mar Nova

La Coalició ICV-EUiA i En Comú Podem Premià.Ahir vam conèixer, amb ràbia i desconcert, la decisió presa per Serveis Territorials d’Educació del Maresme juntament amb l’Ajuntament de Premià de Mar, de tancar l’escola Mar Nova. Rebutgem plenament aquesta decisió, doncs considerem que és equivocada en el fons i improcedent en les formes.

La Mar Nova és una escola jove (9 anys), petita, engrescadora i acollidora. Forma part de la xarxa pública d’escoles i practica una metodologia innovadora; un sistema educatiu que treballa per projectes, sense llibres i amb racons, i amb una important implicació de les famílies en l’esdevenir quotidià del centre. Podem dir que és una escola experimental molt ben valorada, que practica metodologies educatives que poc a poc s’estan implantant arreu.

És l’única escola de les 8 que hi ha a Premià (l’única de les 11 línies educatives que hi ha a Premià), que treballa en aquesta línia pedagògica, i els pares i les mares que l’escullen ho fan convençudes que aquesta és l’educació que desitgen per als seus infants.
Només per aquest factor, el Departament d’Educació ja hauria de vetllar pel bon desenvolupament d’aquesta escola; cuidar-la i acompanyar-la, potenciar-la i no tancar-la; com ho fa amb altres escoles similars d’altres territoris involucrades en l’EscolaNova21.

La decisió de tancar aquesta escola, a més, es pren sense cap mena de diàleg: no n’és partícip la comunitat educativa, no n’és partícip la representació política del ple de l’ajuntament, no n’és partícip la societat civil organitzada en matèria educativa; la decisió es pren a porta tancada i es presenta com a inamovible.

Entenem, doncs, que la decisió és equivocada, i que està presa en males condicions. Exigim al Departament d’Educació que revisi la seva decisió, i que comenci aquesta revisió demanant una reunió amb tots els agents educatius que es veuen afectats per la seva decisió, començant per l’AMPA que aglutina les famílies.

Més enllà de la gravetat del que significa per a l’alumnat, les famílies i el professorat d’aquesta escola perdre el seu projecte educatiu i reintegrar-se en una altra escola, entenem que la pèrdua afecta al conjunt del poble de Premià de Mar, que, de complir-se la previsió del tancament, perdria una opció que dóna riquesa a les possibilitats d’escollir model educatiu per als nostres infants i pels que hauran de venir.

Finalment, l’eliminació de la Mar Nova significaria una baixada substancial en la ràtio d’escoles públiques a Premià, doncs, de ser així, en dos anys passaríem a tenir el 50% de l’oferta educativa en escoles privades concertades. Un procés de privatització del sistema educatiu que significa que l’educació poc a poc deixa de formar part de l’àmbit dels drets de ciutadania per a passar a quedar subjecta als marges del negoci.

A tot això, La Coalició ICV-EUiA i En Comú Podem Premià;

Entenem que, en el cas que la baixada de natalitat sigui motiu per a tancar línies de P3 i escoles senceres, aquest tancament mai pot fer-se sobre línies d’escola pública.

Entenem que, en el cas que el tancament respongui a un desacord sobre el model pedagògic emprat, aquesta opció no és coherent amb l’aposta per la innovació que el Departament d’educació predica i recolza en altres territoris de Catalunya.

Entenem que, en el cas que es tracti de desacord sobre la direcció del centre, ens consta que existeixen persones formades en la línia pedagògica escollida pel centre que podrien assumir-la.

Entenem, doncs, que res justifica el tancament d’aquesta escola pública, ni de cap altra; i ho entendríem molt millor si aquest tema s’hagués parlat políticament, socialment, i amb la comunitat educativa. Exigim que així sigui.


No quedant a l’espera, ens emplacem a la mobilització de tots els actius socials i polítics que tenim a l’abast per a impedir aquest tancament; perquè #LaMarNovaNoEsTanca.