dimarts, de novembre 11, 2014

Can Sanpere 100 % públic


Imagina’t què podríem fer amb tants metres quadrats al servei de totes i tots els ciutadans i ciutadanes de Premià.  Una escola bressol. Una residència d’avis. Un centre d’atenció primària. Un parc central. Un espai per a la gent jove. Uns horts urbans. Les possibilitats són infinites.
Can Sanpere ha de ser un lloc de tots i totes, un lloc vital. Per això des de la Coalició d’esquerres hem defensat, des del 2001, quan vam crear la plataforma Can Sanpere 100% públic,  juntament amb altres entitats i partits polítics, que aquest espai hauria de ser de i per la gent. 
Amb aquesta idea, es va donar suport a la modificació del POUM, requalificant    l’espai com a zona verda i equipaments i aconseguir  blindar la totalitat dels més de  9.000 m2 que ocupa la fàbrica, en contra del que sol.licitaven la propietat i d’altres partits politics que plantejaven la modificació en sol residencial  i construcció d’habitages.
I és que Can Sanpere és l’última oportunitat que tenim per a disposar d’un espai verd i d’equipaments al centre del poble. Un espai que satisfaria necessitats no cobertes de la nostra ciutadania. Un espai que cohesionaria la part alta i el casc antic, que ens faria compartir la vida, sent un sol poble.
Aquell espai podria apropar Premià al model de ciutat que des de la Coalició reivindiquem: ciutats cohesionades, equipades, ciutats verdes, on les persones hi visquin amb tranquil·litat, arrelades, amb serveis públics de qualitat que garanteixin un bon nivell de vida a totes les persones. Malgrat que Premià es troba molt lluny d’aquest model per la seva densitat, per la manca de zones verdes  i per tenir serveis públics insuficients, Can Sanpere podria significar un salt qualitatiu importantíssim en les nostre vides.
Des d’ICV-EUiA  creiem que el nostre Ajuntament en aquests moments pot assumir el cost econòmic de l’expropiació de Can Sanpere, donat el baix index d’endeutament, que actualment es del 32,15%, essent el límit fixat del 75%.

És per això que et demanem que votis SI a l’expropiació.