divendres, d’octubre 27, 2017

La tarificació social un èxit a l’Escola Bressol que s’ha d’estendre a més serveis


Molts dels nostres veïns i veïnes no poden accedir a certs serveis municipals que s'ofereixen per motius econòmics. Davant aquesta situació, la nostra formació vol impulsar uns preus públics dels serveis municipals adaptats a la capacitat d'esforç de cada persona segons la seva renda.

Es tracta de fer accessibles els serveis municipals (culturals, educatius, esportius, etc.) de forma universal. No n´hi ha prou amb tenir equipaments i serveis, el que cal és que tothom hi pugui accedir. El model que defensa la nostra coalició és la tarifació social, on hi hagi un accés equitatiu per a tothom.

Fa 2 anys la nostra Coalició va impulsar la tarificació social a l’Escola Bressol fet que va propiciar una reducció de les quotes a la majoria dels usuaris. Això ha fet que per primer cop en 7 anys les sol·licituds de prematricula hagin augmentat respecte l’any anterior invertint la tendència negativa d'aquest periode.

És el moment de portar la tarificació social a serveis com el de la Piscina municipal. Per tal d'aplicar-la,  primer hem de saber qui va i qui no va als nostres equipaments i serveis, i si el preu suposa una barrera econòmica; aquest punt és important per disposar de la suficient informació per realitzar una tarifació basada en criteris d'equitat i no d'assistencialisme, i que permeti preus adaptables a la renda disponible de les famílies, que siguin fàcils de gestionar i que respectin la confidencialitat i la intimitat de les dades econòmiques dels usuaris i usuàries.