diumenge, de juny 30, 2013

APROBADA!!

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUIA-E DE L’AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR PER DEMANAR L’AJORNAMENT DEL PAGAMENT DE L’IMPOST DE BENS INMOBLES

Atès que estem patint en un moment de forta crisi econòmica, que provoca que moltes famílies han vist reduït els seus ingressos globals, provocant que hi hagi moltes d’elles sense cap tipus d’ingressos econòmics.

Atès que estem davant d’una situació social que cada dia afecta a més famílies i que es concreta en l’àmbit local, ja que són els ajuntaments en un moment de crisi econòmica com l’actual on es dirigeixen majoritàriament les persones i famílies afectades a la recerca d'ajuda.

Atès que l’IBI és un impost que gestiona directament l’Ajuntament.

Atès que en cas que les famílies no puguin pagar aquest impost dins del termini establert se les penalitza amb un recàrrec important sobre l’import a pagar.

Per tot això, el grup municipal d’ICV-EUiA-E proposa que el Ple Municipal de PREMIÀ DE MAR adopti els següents ACORDS:

Primer. Que els serveis socials municipals estudien els casos en els quals la demora en el pagament d’aquest impost sigui provocada per una greu situació econòmica.

Segon. Que en cas que els serveis socials municipals així ho considerin s’ajorni el pagament de l’IBI sense aplicar-se cap tipus de recàrrec per l’incompliment del termini de pagament.