dijous, de setembre 22, 2011


Transparència és sinònim de qualitat democràtica.

Des de la Coalició d’Esquerres creiem que tant la transparència com la participació és un eix vertebrador i transversal de la política municipal i és sinònim de qualitat democràtica. Creiem que s’ha de potenciar i promoure espais de participació.

Al passat ple de juliol, els grups de CIU, el PSC i el PP van decidir que decisions com l’elecció de quins regidors de l’equip de govern puguin gaudir de dedicació exclusiva o la modificació de preus públics, passin per la junta de govern local sense que es puguin votar als plens i sense que els grups que representen els premianencs puguin expressar el sentit dels seus vots. Les delegacions tenen sentit per assumptes urgents però amagar el debat de qüestions importants només fa que allunyar la gent de les decisions municipals impedint la necessària transparència que reclama la democràcia.

Aquesta transparència que demanem és la transparència que ens apliquem, per aquest motiu volem fer públics a què van destinats els diners que rebem com a formació política local. El sou que reben els nostres companys com a regidors de l’oposició varia en funció de l’assistència als plens i als diferents consells i comissions. De mitjana, l’Alfonso Barreras, el nostre portaveu, rep un sou brut de 802,57 euros, i el Moisés Sevillano de 554,88 euros (495,42 €/ple, 217,99 €/junta de portaveus, 59,46 €/comissió). D’aquest sou l’Alfonso dóna 300 euros i el Moisés 200 euros a la coalició local d’ICV-EUiA. Aquests diners van destinats a finançar l’activitat política amb l’objectiu de no haver de demanar cap tipus de crèdit per finançar les nostres campanyes. Amb això aconseguim tenir les mans lliures de qualsevol deute o compromís econòmic que podria afectar la nostra llibertat política.

Per altra banda la subvenció que rep el nostre grup municipal (625,80€) s’utilitza per pagar el lloguer del nostre local i les despeses de manteniment , per aquest motiu el nostre local està obert a totes les entitats de Premià que el vulguin fer servir sense ànim de lucre.