dilluns, de juny 13, 2011

Discurs del Grup Municipal d’ICV-EUiA-EPM al ple de constitució (dissabte 11 de juny).

Sr. Alcalde, srs. Regidors i regidores, públic assistent,

Bon dia

El grup municipal de la coalició d’esquerres voldria començar felicitant al nou alcalde. Els resultats de les passades eleccions han configurat una correlació de forces que clarament es decanten cap a un govern del grup de Convergència i Unió i que ens situa a l’oposició.


Els nostres grups representen projectes i sectors amb sensibilitats diferents. Potser compartim la diagnosi d’algunes de les necessitats del poble de Premià de Mar no obstant això no vol dir que coincidim en els procediments i accions. En aquells punts on coincidim ens tindran al seu costat, però en aquells que no portarem a terme una oposició ferma i constructiva.

El nostre programa representa els interessos de molts premianencs i premianenques, i això ho tindrem present durant tota la legislatura. Els ciutadants que ens han donat suport estan d’acord amb les nostres prioritats com l’aplicació de criteris socials, participatius i ecològicament sostenibles i també polítiques municipals que fomentin la convivència i la cohesió social a través del reconeixement i del respecte de la diversitat social, cultural i de tota mena.

Esperem i desitgem que hi hagi més espais de trobada. No dubtarem però en exercir el nostre dret i el nostre deure de fer oposició en aquells moments en què ho creiem oportú dins i fora dels plens.

Donarem veu a aquells i aquelles que comparteixen les nostres idees, i ens mantindrem ferms en la defensa dels valors que caracteritzen les forces polítiques que formen part de la Coalició d’Esquerres de Premià.

Des de l’oposició treballarem per la inclusió social de totes les persones de Premià, exigirem l’accés universal als serveis públics sanitaris, educatius i culturals de qualitat. Exigirem el compliment dels compromisos en quant a les prestacions socials i la promoció de l’autonomia personal. Lluitarem contra les desigualtats que encara existeixen entre homes i dones.

Ens oposarem a la construcció de laterals a l'actual autopista de peatge, i ens mostrarem, les vegades que faci falta, ferms en la convicció de la necessitat de traslladar la N-II del front de mar de la comarca. Seguirem exigint l’acompliment del compromís de Rodalies per la construcció del Baixador de Can Pou - Camp de mar.

Des del nostre grup vetllarem perquè les polítiques socials adreçades a combatre el risc d’exclusió i aïllament siguin prioritàries en l’assignació dels recursos municipals, amb una especial sensibilitat vers als col·lectius més vulnerables.

Senyor Buch, té l’encàrrec de ser l’alcalde de tota la ciutadania de Premià de Mar, prioritzant l’interès comú i sense excloure els qui pensem d’una altra manera; aquells que tenim un projecte, unes prioritats o unes maneres d’entendre la realitat diferents.

Volem desitjar-li sort, encert i força perquè té el futur immediat del nostre poble en les seves mans i això no admet febleses de cap mena.

Salut i moltes gràcies.


La Coalició d'Esquerres de Premià (ICV-EUiA-EPM)