dijous, de desembre 16, 2010


Després de la vaga del 29 de setembre els treballadors i treballadores ens hem de continuar mobilitzant per:

Tirar enrere la reforma laboral, per evitar la reducció de drets i l’acomiadament més fàcil i barat.
Garantir la protecció econòmica i social de les persones en situació d’atur.
Enfortir el paper de la negociació col·lectiva en el marc de les relacions laborals i actuar contra el bloqueig dels convenis que fan els empresaris i les organitzacions empresarials, que pretenen reduir els salaris i fer més precàries les condicions de treball.

Recuperar el poder adquisitiu perdut pels treballadors i les treballadores de la funció pública i dels sectors concertats i privats afectats per les retallades salarials.

Impedir la congelació de les pensions per a l’any 2011.
Impulsar una política econòmica activa que generi ocupació, afavoreixi el necessari canvi de model productiu i lluiti, molt especialment, contra la precarietat i l’atur juvenil.

Reforçar el sistema públic de pensions i rebutjar l’ampliació de l’edat de jubilació fi ns als 67 anys.
Aconseguir una política fi scal més justa i progressiva en què pagui més qui més en té i que generi més ingressos i permeti lluitar contra l’economia submergida i el frau fiscal.