dilluns, de març 01, 2010

“Aquest pressupost està condicionat per la situació de crisi que estem patint, però també és conseqüència de la mala gestió de l’Equip de Govern(CIU-ERC) durant els últims anys”.

El Ple de l’Ajuntament del 18 de febrer va procedir a la discussió i aprovació del Pressupost Municipal del 2010.

El d’aquest any, donada la situació general de l’economia, és un pressupost de contenció, amb una rebaixa d’uns 1,5 milions d’euros quant a ingressos i despeses corrents (rebaixa molt superior encara si hi afegim les inversions).

Els Fons que reben els municipis de l’Estat han estat retallats en 1,8 milions d’euros, cosa que agreuja encara més la situació, ja prou dolenta, del finançament de les corporacions locals. Aquesta baixa en el capítol d’ingressos, ha condicionat molt l’elaboració del Pressupost d’enguany.

Malgrat aixó, hem d’esmentar algunes partides que han determinat el vot negatiu del nostre Grup Municipal:

La partida de Cooperació, ja prou minsa en relació al pressupost de Premià de Mar, es retalla en un 28%, cosa que fa perillar projectes solidaris que es desenvolupen des d’entitats i associacions del nostre poble.

Cal destacar que les àrees de serveis socials i ensenyament augmenten un 4% però, donat que s’han aconseguit subvencions d’altres administracions que, juntamente amb la partida provinent del FEOSL de 540.000 €, cobreixen pràcticamente la totalitat pressupostària d’aquestes àrees, i l’augment de les situacions de necessitat i exclusió social, trobem a faltar dotació de recursos municipals propis per tal que aquest augment encara fos superior.

També és important la partida d’inversions que, amb els fons estatals, permetrà fer actuacions de millora de les xarxes d’aigua, clavegueram i enllumenat públic.

La partida que més negativament ens han sobtat és la de Formació Ocupacional, dotada amb 77.000 € dels quals se’n destinen 50.000 a un “Curs de Marineria”, activitat que, donada la situació actual de mancança total d’activitat econòmica del port de Premià de Mar, no és prioritària. Aquests recursos es podrien destinar a d’altres sectors d’activitat amb més sortides laborals.

Les partides que més s’haurien de rebaixar, donat l’ajustament pressupostari, són aquelles relacionades amb publicitat, promoció, publicacions i televisió (uns 98.000 €).

Quant al capítol de recursos humans, per un costat es demanen esforços als treballadors de l’Ajuntament, eliminant beneficis socials, com ara l’aportació al Pla de Pensions i, per altre costat, es puja el sou dels càrrecs de confiança de l’Equip de Govern.

En definitiva, aquest pressupost és la conseqüència d’una mala política de control de la despesa per part de l’Equip de Govern de CiU i ERC que, entre d’altres coses, va haver de contractar un préstec de 2,5 milions d’euros per tal de fer front a factures pendents d’anys anteriors.

3 comentaris:

r e a g r u p a m e n t ha dit...

r e a g r u p a m e n t
podem dir que estem en dasacord amb alcaldia

Anònim ha dit...

Les eleccions és el gran dia de la democracia i a veure que direu els d'en carretero.

**ç ha dit...

no ens podem distreure amb en Carretero