dilluns, d’abril 04, 2011

BALANÇ DEL MANDAT 2007-2011


A l’ inici del mandat que ara finalitza, l’equip de govern (CiU-ERC) va presentar un Pla d’actuació municipal, on hi havia entre altres objectius:

La transformació de la NII en la nova rambla del Maresme i la gratuïtat de la C32, el baixador de Can Pou, la solució definitiva del port de Premià, el teatre l’Amistat, i el cementiri municipal Doncs bé, de tots, l’únic que està a punt de ser una realitat, és la construcció del teatre i gràcies a l’aportació dels Fons de l’Estat (FEIL). Quan a la NII i la gratuïtat de l’autopista, CiU i ERC van signar el document de mobilitat del Maresme, que contempla la construcció d’una nova carretera, sense incloure’n la gratuïtat de l’ autopista, per altra banda, ni baixador, ni port, ni cementiri.

També proposaven un nou Pla d’equipaments, l’aprovació definitiva del POUM, fer una vila accessible per a totes les persones, disposar d’un centre de dia i d’un centre de recursos per a la gent gran, l’elaboració d’un Pla integral d’atenció a la infància i la construcció d’una nova escola bressol.

Resultat, les persones amb mobilitat reduïda, no poden accedir a l’escola de Música ni a les diverses dependències de l’Ajuntament, el centre de dia no ha estat una prioritat de l’equip de govern (CiU-ERC), ni s’ha fet la nova escola bressol ,l’únic que han pogut aprovar és el POUM, que ja venia del mandat anterior.

En definitiva un mandat pobre en el compliment dels objectius que depenien del propi Ajuntament, ja que les grans obres en equipaments (teatre l’Amistat) i infraestructures (enllumenat, xarxa d’abastament d’aigua, i remodelació de diversos carrers) han estat finançades quasi en la seva totalitat per les aportacions aprovades pel Govern de l’ Estat.

Malgrat a aquesta important font d’ingressos, aquest Equip de Govern deixa les finances municipals en una situació difícil, immersos en un nou Pla de sanejament (el segon d’aquest mandat) que a més s’ hagut de modificar pel tancament negatiu del pressupost del 2010.

El nostre grup municipal, durant aquests anys ha fet una tasca de control i denúncia de les actuacions que al nostre entendre no es feien correctament , mitjançant les nostres intervencions al Ple, com ara l’al·legació al Pla parcial de l’escola La Salle, el seguiment de les obres públiques (zona verda de la plaça Dr Ferran, la recepció de l’aparcament de la biblioteca, l’ estat de degradació i el perill que suposava la pèrgola de Can Fitó) i, que van tenir una resolució positiva.

1 comentari:

Alex ha dit...

I el primer que van fer al entrar al govern va ser apujar-se el sou... quina vergonya!!!