dijous, de maig 24, 2018

La draga no és la solució


Fa moltes setmanes, que venim demanant a l’equip de govern una reunió per tal de fer seguiment com cal de l’estat de les nostres platges i de les intervencions previstes, ho hem reclamat tant per mail com al mateix ple en diverses ocasions.

Un dels temes que volíem tractar era el mètode que utilitzaria la concessionària del port per fer el transvasament de sorres al que està obligat, ja que entenem que aquest s’ha d’escollir en funció d’un estudi que indiqui quin és el menys perjudicial pel medi marí. Encara no s’ha produït aquesta reunió -està finalment prevista per la setmana vinent- però la draga, un mètode reconegudament agressiu, sí que ja ha arribat per tal de fer efectiu el transvasament.

Fa temps que denunciem que gairebé l´única mesura que s’ha pres per tal de pal·liar la dinàmica de pèrdua de sorra del litoral, ha estat els continus aportaments de sorra a la platja.

Fins al moment, hem tingut una gestió costanera reactiva i desintegrada on no hi ha hagut cap estratègia a llarg termini, ni coordinació, ni seguiment. La majoria d'actuacions són de caràcter conjuntural per acontentar demandes puntuals, i s'opta per anar apedaçant els problemes que es van manifestant, que seran cada vegada més greus i irreversibles.
És temps de canviar aquesta dinàmica. El territori del Maresme fa ja molts anys que reclama no només reaccionar davant la urgència sinó fixar una visió i actuació estructural, definitiva i consensuada entre totes les administracions implicades que compti amb l'opinió d'experts i agents socials. Una gestió del litoral que actuï sobre tot el sistema ecològic i aconsegueixi tornar a la comarca del Maresme un equilibri i un pacte entre l'actuació humana i la dinàmica pròpia de la naturalesa.

Més enllà de la urgència, s’han de buscar solucions estructurals a mig-llarg termini d'actuació sobre el conjunt del sistema ecològic basades en les recomanacions científiques, com són:

a) Accions de caràcter tou i dinàmic amb integració paisatgística i restauració natural.

b) Recuperar la funcionalitat de la desembocadura del riu Tordera amb una correcta gestió dels sediments de la conca fluvial i la zona deltaica del riu, així com de les dinàmiques de les rieres de tot el Maresme, que alleugen part del dèficit sedimentari que les platges presenten.

c) Resituar les construccions i canalitzacions que estan impedint l'aportació natural de sediments a les platges, així com assegurar el compromís dels ports amb la seva part de responsabilitat.

En definitiva: buscar restablir l'equilibri sedimentari i generar espai per als processos costaners.

Demanem deixar de perjudicar el nostre mar i el seu entorn. Demanem un compromís de totes les forces polítiques i de l’equip de govern, per a pressionar el Ministeri i exigir que aquesta actuació es dugui a terme amb celeritat, quan abans millor, per evitar seguir llençant els diners i, sobretot, per evitar que l’extracció de sorra es segueixi produint amb mètodes traumàtics pel fons marí.

La protecció i regeneració del litoral requereix d’un compromís a tots els nivells polítics i d’una estratègia consensuada i pactada. És per això que venim reclamant aquesta reunió, i és per això que denunciem la deixadesa del govern del nostre poble, amb un alcalde al capdavant que ha demostrat no tenir cap sensibilitat per la recuperació i la protecció del litoral.

dimarts, de maig 15, 2018

Posicionament del vot sobre Can Sanpere


Al ple d'abril l’equip de govern va presentar una proposta al ple referent a l’aprovació provisional de la modificació del POUM de la zona de Can Sanpere. Una proposta que no va ser aprovada donat que els grups de l’havien recolzat PP i Cs sobtadament van retirar el seu suport, arribant a la situació que els mateixos membres del govern (CiU i PSC) que feien la proposta no la van votar a favor. Conduint així la tramitació del POUM que havia de fer possible l’expropiació a un carreró sense sortida.

Cal recordar que aquesta modificació del POUM es va aprovar inicialment amb els vots de l’equip de govern (PSC i CiU), Cs i PP. El nostre grup vam votar en contra perquè aquesta modificació implicava la inclusió d’un edifici amb la possibilitat, no amagada, de vendre’l per fer 50 vivendes, es a dir que era contraria al resultat de la consulta popular i no respectava el principi de 100% públic.

El nostre grup sempre ha defensat i ha fet propostes per fer possible un Can Sanpere 100% públic, al mateix temps hem donat suport a totes les iniciatives fetes per l’actual, i pels anteriors, equips de govern que així ho garantien.

En aquest cas, i en relació a aquesta modificació, el govern no va recollir cap de les aportacions que vam fer durant la negociació, i va pactar la modificació del POUM amb el PP i Ciutadans, que eren els grups disposats a trencant l’acord de fer realitat un Can Sanpere 100% públic.

Així, els responsables de la situació actual, amb una tramitació del POUM aturada, són l’equip de govern i els grups municipals de Ciutadans i el PP, que van iniciar un camí que ara deixaran a mig acabar, amb les greus conseqüències que això implica per a la nostra vila.

Per tal d’evitar aquestes conseqüències i seguir treballant per fer realitat un espai 100% públic al centre de Premià,  des de la Coalició d’Esquerres hem estat disposats a tornar a negociar la modificació del POUM, però des de l’equip de govern se’ns ha negat cap possibilitat de pacte, fet que lamentem profundament.

La Coalició d’Esquerres sempre ens hem mostrat disposats al diàleg i l’acord, el que no podem tolerar és que des de la intransigència de no voler acceptar i comprometre’s amb cap de les nostres propostes se’ns demanin responsabilitats, quan els grups responsables de la situació actual s’inhibeixen i culpen a la resta.

El nostre posicionament continua sent contrari a la inclusió del mal anomenat edifici bufanda, aquest edifici que ha d’albergar unes 50 habitatges, i se’ns han negat totes les propostes que hem fet, així que de cap de les maneres podrem fer un vot favorable a aquesta proposta que el govern municipal torna a portar a ple. A veure si com a mínim aquesta vegada ells són capaços de votar-la a favor.

Per un Can Sanpere 100% públic!dimarts, d’abril 24, 2018

Apunts sobre els últims esdeveniments sobre Can Sanpere:

Al passat ple d'abril no es decidia sobre l' expropiació de Can Sanpere, el que es portava al ple era l' aprovació provisional del POUM de la zona de Can Sanpere.

Com ja vam denunciar en el seu moment, l'equip de govern no va recollir cap de les aportacions que va fer el nostre grup municiapal durant la negociació i va pactar la modificació del POUM amb PP i Ciutadans.

El motiu pel qual vam votar en contra en el seu moment continua existint avui dia: la inclusió d' un edifici amb la intenció de vendre'l per fer vivendes en un espai que segons la consulta popular hauria de ser 100% públic.

En cap moment, des de l'aprovació inicial fins aquesta votació del ple d’abril, l' equip de govern s'ha ofert a renegociar aquesta modificació del POUM.

Per tant, l'únic responsable de la situació actual és l'equip de govern que, coneixent que es troba en minoria,no només no ha negociat amb la resta de grups sinó que ha perdut els pocs suports amb els que comptava.

No obstant això, des de la Coalició d' Esquerres, estem com sempre disposats a negociar la modificació del POUM, per tal de fer realitat el desig expressat a la consulta popular de fer de Can Sanpere un espai 100% públic, i com sempre ha defensat la nostra formació. 

dimarts, de març 13, 2018

Per una gestió de l'aigua i l'electricitat com a bé comú


Des de la Coalició ICV-EUiA apostem per un nou municipalisme que impulsi economies locals equitatives, cooperatives i sostenibles.
Apostem per un Premià que lluiti contra la crisi amb accions locals per un canvi de model productiu, amb acords socials i territorials per defensar serveis com l'aigua i l’electricitat, sent motors d'una economia verda i socialment justa.
Apostem doncs per la gestió pública de l’aigua i l’energia com a béns comuns. Per aquest motiu presentem dues mocions al ple de març:

· L’AIGUA COM A BÉ I SERVEI PÚBLIC
Presentem una moció per demanar, en coherència amb la sentència que anul·la el concurs de privatització d’Aigües Ter Llobregat, que torni a ser una empresa pública, atès que des de la seva privatització el preu de l'aigua en alta ha pujat un 85%.
Així mateix, el futur Govern de la Generalitat ha de presentar les iniciatives legislatives pertinents perquè la xarxa d'abastiment en alta Ter-Llobregat es defineixi com un bé comú i com un servei que atén un dret humà essencial per a la vida i que no pot ésser objecte d'afany de lucre.

· UN MODEL ENERGÈTIC JUST I SOSTENIBLE
Presentem una moció per demancar que l'ajuntament aposti per un nou model energètic just,  sostenible i participatiu; contractant el subministrament d'energia 100% renovable i d’economia social. I perquè redacti i porti al Ple municipal un Pla Director per abastir els equipaments municipals de serveis de producció per l’autoconsum. També perquè estudiï fórmules de participació entre l'Ajuntament i cooperatives de consum i producció d'energies renovables per tal d’impulsar el canvi de model energètic al nostre país, amb sintonia amb els compromisos per combatre el canvi climàtic i els interessos dels oligopolis energètics, i en defensa de les persones consumidores.dimecres, de febrer 28, 2018

La Coali en defensa de l'escola pública i al costat de la seva comunitat educativa.


L’escola pública no es retalla. 
L’escola pública es defensa.

De nou parlem de l’escola pública.
Ens agradaria parlar de la diversitat de projectes, de la creativitat de les AFAs i AMPAs o de la implicació de l’alumnat en el seu entorn.Però hem de parlar d’un nou atac del Departament d’Ensenyament, de la voluntat dels Serveis Territorials de tancar una línia de P3 pública i una d’ESO al nostre municipi.

I hem de parlar del menyspreu tant del govern municipal (CiU i PSC), com del Departament, cap a l’educació pública. I és que a Premià veiem com ens van imposant la privada sostinguda amb fons públics, tot i que els pares paguen el rebut cada mes. 

La decisió que pren el Departament ens portaria a un escenari de 6 línies públiques i 5 privades concertades. Si ho permetem, gairebé la meitat dels nostres infants hauran de pagar per estudiar, ja que se segueixen destruint places públiques.

A la Coalició ICV-EUiA ho tenim clar, defensem l’educació pública en totes les seves etapes.

I és per això que hem presentat, i aprovat en el ple, una moció per reclamar a la Generalitat que pagui el seu deute amb la nostra Bressol. Reclamem també que es dignifiqui el servei, amb una oferta de places suficient.Places, que en l’actualitat s’evidencien absolutament, i vergonyantment, insuficients. Reclamen una segona escola bressol.

I aquests dies no podem parlar d’escola pública sense plantar cara als atacs que PP i Cs pretenen fer al nostre sistema d’immersió lingüística. Un sistema que s’ha demostrat d’èxit, que garanteix la igualtat d’oportunitats, permet l’acollida dels nouvinguts i combat la segregació.

Davant els atacs a la pública i a la immersió, i sempre al costat de la comunitat educativa; plantem cara!

diumenge, de febrer 11, 2018

Deute de la Generalitat amb l'escola Bressol

En el ple d'aquest mes de Febrer de 2018,  la Coalició d'Esquerres presenta una moció per exigir  al Departament d’Ensenyament el compliment dels acords pel finançament de la nostra escola bressol municipal, incomplert des de l’any 2011. Aquest fet ha provocat que per una banda les famílies i per altra l'ajuntament de Premià de Mar hagin de fer-se càrrec econòmicament de part de la quantitat no aportada (escatimada) per la Generalitat.

El ple del nostre Ajuntament va aprovar una moció el 2015 demanant a la Generalitat que complís amb les seves obligacions, però o les gestions van ser infructuoses o no es van realitzar. En paral•lel una bona quantitat d’ajuntaments del nostre país van portar a judici a la Generalitat per reclamar el deute, cosa que no va fer el nostre. El resultat ha estat que més d’una trentena de municipis, inclòs Barcelona, han guanyat judicialment les respectives reclamacions i ara la Generalitat haurà de pagar els seus deutes.
L'escola bressol Els Gafarrons és un servei imprescindible per a la nostra vila. Inscriure les nostres filles i fills a la bressol municipal és el desig de moltes famílies, que ho viuen com una loteria el fet de poder gaudir d’una plaça. L’escola bressol és un tresor pel municipi, és un servei amb un fort caràcter educatiu i amb professionals de gran vàlua que acompanyen a les famílies en els primers anys de vida dels infants i que haurien de poder gaudir més ciutadans. Es fa necessari, per tant, la construcció d’una segona escola bressol, i per l’altra que les administracions es facin càrrec de les seves obligacions per tal de poder fer el servei sostenible econòmicament

Totes i tots hauríem d’exigir a la Generalitat que assumeixi la seva responsabilitat pel que fa al finançament de la bressol, per poder millorar l’atenció educativa al municipi. Això permetria fer passos endavant: reduir les ràtios, disposar de més recursos per acompanyar els infants, incrementar al ritme necessari el nombre d’escoles bressol municipals, i també diversificar l’oferta pública de serveis educatius per a la petita infància. No hauríem de renunciar al fet que el 0-3 estigui entre les prioritats de les polítiques educatives. És una qüestió de drets, de justícia social, de passat, de present i, sobretot, de futur.